A- A+
(THO) - Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 ban hành tại Nghị quyết 30C/NQ-CP ngày 8-11-2011 của Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã triển khai kế hoạch thực hiện cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) giai đoạn 2011-2015 trong lĩnh vực TN&MT.
Ông Vũ Đình Xinh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT, cho biết: Năm 2011 là “Năm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, Sở TN&MT đã tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành; các thủ tục hành chính thuộc phạm vi của sở tiếp tục được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, như ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc sở trong việc thực hiện thủ tục thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất; cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

Kết quả trên là tiền đề để Sở TN&MT tiếp tục thực hiện CCTTHC giai đoạn 2011-2015. Trước mắt, sở tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các đơn vị thuộc sở theo chức năng nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình thực tế công tác và thuận lợi cho sự phối kết hợp giữa các đơn vị thuộc sở, bảo đảm hoạt động thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, công khai minh bạch, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến người dân và doanh nghiệp, như công khai tất cả các TTHC trên Website của sở, niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, thường xuyên rà soát, cập nhật các TTHC theo quy định mới của pháp luật, xóa bỏ các TTHC rườm rà, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và điều kiện cụ thể của ngành TN&MT, nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh. Duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, trong phạm vi áp dụng, hệ thống được thực hiện theo phương châm “Nhanh - Chính xác - Đúng pháp luật”, bảo đảm trên 90% TTHC được thực hiện đúng tiến độ thời gian; đồng thời, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của sở trên 80%; tăng cường cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan đến ngành trên trang thông tin điện tử, có cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2 (4 cấp độ của mô hình Chính phủ điện tử: Hiện diện, tương tác, giao dịch, tích hợp); trên 70% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi với các cơ quan Nhà nước khác được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử, 90% cán bộ sử dụng hệ thống thư điện tử của cơ quan Nhà nước để trao đổi công việc và văn bản. Đặc biệt, đẩy mạnh CCTTHC trong lĩnh vực đất đai, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút đầu tư, phấn đấu đưa chỉ số thành phần PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh) về đất đai của tỉnh tăng cao trong những năm tới. Đi đôi với việc cắt giảm số lượng giấy tờ và giảm thiểu các khâu trung gian trong công tác giải quyết TTHC cho người dân và trong quy trình phối hợp xử lý công việc giữa các đơn vị trực thuộc, sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc tham mưu cho lãnh đạo sở trình UBND tỉnh ban hành mới các TTHC theo quy định của pháp luật nhằm hạn chế phát sinh những thủ tục không cần thiết hoặc chưa đủ điều kiện để cấu thành tên thủ tục...

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, bên cạnh việc phát huy tính dân chủ trong hoạt động điều hành, sở chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, có tính chuyên nghiệp cao, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức làm việc, tận tụy phục vụ nhân dân, phục vụ sự phát triển của đất nước, thường xuyên học hỏi, rèn luyện và được đào tạo thích hợp bảo đảm năng lực, trình độ kỹ năng hoàn thành tốt công việc được giao. Mặt khác, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phấn đấu là một trong số 50% cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh có số lượng cán bộ, công chức, viên chức được cơ cấu hợp lý theo trình độ năng lực chuyên môn, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của ngành TN&MT, góp phần xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh thực sự thông thoáng, minh bạch, bình đẳng, hấp dẫn và thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện để thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2012 và những năm tiếp theo.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán