A- A+
Khảo nghiệm mô hình luân canh gối vụ đậu tương trên đất dốc cho hiệu quả kinh tế cao tại xã Thành Vân (Thạch Thành).
(THO) - Tại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định một trong 4 khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh là “Nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật (KHKT) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”.
Theo đó, những năm qua, tỉnh ta luôn quán triệt ngành chức năng, các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm đầu tư cho khoa học và công nghệ (KH&CN), coi KH&CN là động lực quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 
Để thực hiện nhiệm vụ trên, cùng với công tác tuyên truyền, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc bổ sung cơ chế, chính sách phát triển KH&CN. Đồng thời, ban hành nhiều đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn trên tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành KH&CN, như: Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ KHKT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Đề án “Phát triển KH&CN tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 – 2020”; Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020... Đặc biệt, ngày 7-12-2017, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND về “Chính sách khuyến khích phát triển KH&CN trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”. Đây là tiền đề quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển, ứng dụng KH&CN, làm cho KH&CN thực sự trở thành động lực cho sự phát triển.

 
Từ quan điểm chỉ đạo cũng như chủ trương, chính sách của tỉnh, các ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và người dân đã và đang nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các công nghệ tiên tiến, tiến bộ KHKT phù hợp với thực tiễn của tỉnh và có khả năng tạo sự đột phá trong phát triển các ngành nông nghiệp, y dược, công nghệ thông tin... Trong 2 năm 2016, 2017, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện gần 100 nhiệm vụ KH&CN mới cấp quốc gia và cấp tỉnh, trong đó có 14 nhiệm vụ cấp quốc gia. Đến ngày 15-12-2017 đã có hơn 2/3 tổng số nhiệm vụ trên được nghiệm thu áp dụng vào thực tiễn. Trong đó, một số mô hình, đề tài, dự án mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, như: Mô hình nhân giống cây lâm nghiệp và trồng rừng thâm canh; tạo lập, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể “Nước mắm Do Xuyên - Ba Làng”; dự án nghiên cứu phát triển các giống mía với quy mô công nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao cho vùng mía nguyên liệu của tỉnh; dự án hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất biofil và hydan; đề tài “Khai thác và phát triển nguồn gen Khôi tía làm nguyên liệu sản xuất thuốc”; xây dựng hệ cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh (đất, nước, rừng, khoáng sản...); ứng dụng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch điều trị nhồi máu não sớm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh...

 
Thực tế cho thấy, các nhiệm vụ KH&CN được triển khai thực hiện đã và đang giúp các đơn vị, địa phương tiếp cận và ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiến bộ để chủ động sản xuất giống cây trồng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và trong nuôi trồng thủy sản, phát triển các sản phẩm lợi thế của mỗi địa phương, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cho các doanh nghiêp, tổ chức KH&CN. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp đã ứng dụng các biện pháp canh tác lúa tiên tiến (sử dụng phân viên nén tại các huyện miền núi đạt trên 4.200 ha; kỹ thuật cấy theo hiệu ứng đường biên hơn 5.000 ha; quản lý dịch hại tổng hợp IPM; quản lý cây trồng tổng hợp ICM...); cơ giới hóa khâu làm đất (cây lúa đạt 90%, cây ngô đạt 80%, cây mía đạt 75%...), khâu chăm sóc, thu hoạch trong nông nghiệp. Trong chăn nuôi đã ứng dụng thành công các công nghệ cao như thụ tinh nhân tạo, công nghệ cấy truyền phôi, tinh đông lạnh, tinh phân giới tính, cấy truyền hợp tử bò sữa cao sản... Đặc biệt, 57 vùng sản xuất rau an toàn tập trung trong toàn tỉnh theo tiêu chuẩn VietGap đã và đang thực hiện đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng với tổng diện tích là 334,9 ha, trong đó có 30 đơn vị xây dựng nhà lưới để sản xuất với tổng diện tích 26.470 m2. Theo thống kê của ngành chức năng, năm 2016, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 42 mô hình áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, trong đó, một số mô hình được áp dụng rộng rãi, như: Mô hình sản xuất lúa theo phương pháp hữu cơ, có quy mô 180 ha, được triển khai tại huyện Thiệu Hóa; mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất mía tại huyện Thạch Thành. Đồng thời, đưa nhiều giống lúa mới, năng suất cao vào sản xuất, như: Thuần Việt 2, Thuần Việt 7, Lam Sơn 8, TBR225, HN6, M1-NĐ, SV181... Trong năm 2017, nhiều địa phương trong tỉnh đã triển khai xây dựng mô hình sản xuất theo hình thức cánh đồng mẫu lớn áp dụng tiến bộ KHKT mới, gắn với bao tiêu sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao, điển hình, như: Liên kết với doanh nghiệp sản xuất hạt giống lúa lai F1 đạt 280 ha; mô hình thâm canh lúa hữu cơ Power and đạt 200 ha tại 2 huyện Yên Định và Triệu Sơn; mô hình nuôi tôm hùm, cá giò ở khu vực biển Hòn Mê (Tĩnh Gia); diện tích sử dụng giống nuôi cấy mô, chất lượng cao vào sản xuất trên địa bàn tỉnh đạt 500 ha...

 
Cùng với lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ đã nghiên cứu và ứng dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất vật liệu xây dựng, hàng thủ công mỹ nghệ, bảo quản nông sản sau thu hoạch... góp phần đa dạng hóa sản phẩm, tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm. Lĩnh vực y dược cũng đã tập trung nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong chẩn đoán, phát hiện, phòng và điều trị bệnh, đánh giá thực trạng một số bệnh trong cộng đồng có xu hướng gia tăng cùng với biến động của môi trường, khí hậu. Tiêu biểu như kỹ thuật phẫu thuật tim hở tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; phẫu thuật nội soi kết hợp với phẫu thuật mở điều trị dị tật không hậu môn và kỹ thuật thay máu cho trẻ vàng da sơ sinh bằng phương pháp tự động tại Bệnh viện Nhi; kỹ thuật ghép giác mạc tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa... Đối với lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn đã tập trung nghiên cứu thực trạng, tổng kết thực tiễn, làm luận cứ khoa học cho việc xây dựng kế hoạch, tham mưu, đề xuất ban hành các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh...

 
Sự thành công của các chương trình, đề tài, dự án đã góp phần tăng thu nhập, tạo cho người dân ý thức về sản xuất hàng hóa, là cầu nối liên kết 4 nhà (quản lý, khoa học, doanh nghiệp và nhà nông), góp phần thực hiện thắng lợi chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, công tác giảm nghèo chuyển biến tích cực, thu nhập của người nông dân ngày càng được nâng lên. Có thể khẳng định, KH&CN đang giữ vai trò then chốt trong phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh nền kinh tế của tỉnh, góp phần không nhỏ đẩy nhanh quá trình CNH, HĐH ở địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các thành tựu KH&CN vào sản xuất và đời sống chưa đồng đều; việc nhân rộng các thành tựu KH&CN mới, các mô hình KH&CN có hiệu quả vào thực tiễn sản xuất và đời sống còn chậm; trình độ công nghệ trong các doanh nghiệp phần lớn ở mức trung bình trở xuống; tiềm lực KH&CN đã được quan tâm đầu tư, song chưa đủ mạnh; số lượng cán bộ KH&CN của tỉnh không ít (khoảng 4,19% dân số), song số lượng cán bộ làm công tác nghiên cứu và phát triển chỉ đạt tỷ lệ 5,5 người/1 vạn dân...

 
Để KH&CN thực sự trở thành động lực cho sự phát triển của tỉnh, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội nói chung, ngành KH&CN nói riêng cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, cần tiếp tục nghiên cứu, khảo nghiệm, lựa chọn đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi, biện pháp thâm canh mới... để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và nhân rộng mô hình thực nghiệm ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Khuyến khích, thu hút đầu tư phát triển các ngành sản xuất ứng dụng công nghệ cao; chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường công nghệ, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất. Tăng cường xây dựng, phát triển tiềm lực KH&CN nhằm tiếp thu, làm chủ, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ KHKT, công nghệ mới phục vụ sản xuất và đời sống. Cùng với đó, từng bước đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.
In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa