A- A+
Đoàn viên, thanh niên huyện Nông Cống tham gia vệ sinh môi trường.
(THO) - Nhiều năm qua, công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường (TN&MT) trên địa bàn huyện Nông Cống luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền huyện quan tâm thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ TN&MT của các đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Theo ông Lê Thanh Tùng, trưởng phòng TN&MT huyện, để công tác bảo vệ TN&MT đạt hiệu quả, huyện đặc biệt coi trọng việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong bảo vệ TN&MT tới các tầng lớp nhân dân dưới nhiều hình thức. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng phương án bảo vệ TN&MT phù hợp với thực tế địa phương, như: Nghị quyết số 01/NQ-HU ngày 25-12-2010 về tăng cường công tác bảo vệ môi trường (BVMT) huyện Nông Cống giai đoạn 2010 - 2016; phương án BVMT huyện Nông Cống năm 2016 và những năm tiếp theo; thành lập tổ thu gom rác thải sinh hoạt ở 100% các xã, thị trấn trong huyện... Bên cạnh đó, huyện cũng đẩy mạnh công tác xã hội hóa, phát huy nội lực, nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn môi trường; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”, “Ngày Môi trường thế giới (5-6)”; “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn”... thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đồng thời, yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn quan tâm BVMT và thực hiện việc ký cam kết BVMT. Hiện, toàn huyện đã có 64 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ký cam kết BVMT, trong đó có 27 cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng đề án BVMT đã được phê duyệt, riêng năm 2016 xác nhận 9 cam kết và 2 đề án BVMT.

Cùng với công tác BVMT, cấp ủy, chính quyền các địa phương, ngành chức năng của huyện Nông Cống đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước...  Hiện nay, huyện đã hoàn thành quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp lần đầu được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Theo lũy kế đến hết năm 2016, toàn huyện đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 90.853 thửa, với diện tích trên 17.476 ha cho các hộ gia đình, cá nhân. Riêng năm 2016, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 516 thửa, với diện tích 35,10 ha. Cũng trong năm đã giải quyết 1.520 trường hợp thực hiện chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng, thế chấp quyền sử dụng đất. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Đối với lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, huyện cũng đã tập trung chấn chỉnh công tác quản lý, khai thác và sử dụng; thường xuyên kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm của tổ chức, cá nhân...

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý Nhà nước về TN&MT trên địa bàn huyện Nông Cống vẫn còn những hạn chế đó là một bộ phận nhân dân chưa tích cực tham gia các hoạt động BVMT; việc xả nước thải của một số cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn vào nguồn nước chưa được khắc phục triệt để, mặc dù nhiều lần ngành chức năng kiểm tra, xử lý; việc khai thác đá vôi trái phép của các hộ gia đình, cá nhân để nung vôi làm vật liệu xây dựng vẫn còn diễn ra dù huyện, xã đã có nhiều biện pháp tuyên truyền, xử lý... Để từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, thời gian tới, huyện Nông Cống tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân về công tác bảo vệ TN&MT; chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác thanh tra, kiểm tra vệ sinh môi trường, đất đai, khoáng sản... kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân khi giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực TN&MT thuộc thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa