A- A+
(THO) - Ngay từ đầu năm, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Thiệu Hóa thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý tài nguyên – môi trường trên địa bàn.
Hai tháng đầu năm 2017, huyện đã thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất là 7.179m2; trong đó, 2.679m2 cho 3 hộ dân thuê đất tại làng nghề đúc đồng xã Thiệu Trung, 4.500m2 cho 1 hộ thuê đất làm trang trại tại xã Thiệu Nguyên. Đồng thời, cấp 615 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân (cấp mới 94 giấy, cấp đổi 29 giấy, cấp tồn đọng 97 giấy, giao dịch quyền sử dụng đất 395 giấy). Huyện tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất được 6 lô (số tiền thu hơn 6 tỷ đồng) tại khu dân cư mới xã Thiệu Đô. Hoàn thành công tác thống kê đất năm 2016, triển khai kế hoạch bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; kế hoạch đấu giá đất, công tác chuyển đổi ruộng đất năm 2017. Trình tỉnh chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng dự án cấp nước sạch liên xã (Thiệu Trung, Thiệu Vận, Thiệu Lý, Thiệu Tâm, Thiệu Viên), Chi cục Thuế huyện Thiệu Hóa.

Ngoài ra, huyện kiện toàn tổ công tác liên ngành, tiếp tục kiểm tra và tăng cường quản lý các mỏ tài nguyên trên địa bàn; các hoạt động khai thác, vận chuyển cát trái phép; xử lý tàu, thuyền vi phạm khai thác cát trái phép trên địa bàn.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán