A- A+
(THO) - Công việc bận rộn nên thường cuối năm tôi mới tổng vệ sinh nhà cửa đúng nghĩa để chào năm mới.
Trong lần dọn nhà ít hôm trước tôi tìm được nhiều thứ mà mình cần trước đó. Tôi cũng lôi ra được cả những tờ giấy in bản cảm kết về thực hiện an ninh trật tự, về bảo đảm vệ sinh môi trường... Những tờ giấy do UBND phường phát hành thông qua cán bộ phố đã có mặt ở nhà tôi, có điều nó đến bằng cách nào thì không thể nhớ.

Có thể cán bộ phố đưa cho lũ trẻ lúc người lớn vắng nhà, tiện tay chúng để vào đâu đó. Có thể đưa cho người lớn đúng lúc bận rộn, rồi cũng tiện tay cất vào đâu đó.

Cán bộ phố nhiều khi chuyển những bản cam kết đến các hộ dân một cách cơ học, phường triển khai chủ trương, giao việc và họ thực hiện như một nghĩa vụ, xong cả phố lẫn phường đều quên mình đã phát hành cái gì nên không đốc thúc.

Một căn bệnh hành chính rập khuôn, cấp trên yêu cầu gì thực hiện điều đó để khỏi bị khiển trách, mà thiếu sự đôn đốc.

Dường như có những cơ quan và cán bộ trong bộ máy hành chính đang thực thi công vụ như chiếc máy. Nếu không có sự kiểm tra, giám sát, thì chưa chắc họ đã nhận thức được họ đang làm gì, kết quả thế nào.

Những tờ giấy vô tri nhưng đằng sau tờ giấy là ý thức, trách nhiệm. Căn bệnh hình thức này cần phải được khắc phục.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn