A- A+
(THO) - Tính đến 30-4-2017, huyện Ngọc Lặc đã huy động hơn 303,8 tỷ đồng đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tăng 25,1% so với cùng kỳ. Đáng chú ý là, trong khi vốn ngân sách Nhà nước chỉ chiếm 11,4%, vốn doanh nghiệp chiếm 10,9% thì vốn huy động trong dân cư chiếm tới 77,7% cho thấy hiệu quả công tác xã hội hóa trong huy động nguồn lực đầu tư.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện có 18 công trình  xây dựng được triển khai thực hiện (15 công trình chuyển tiếp và 3 công trình xây dựng mới). Hiện các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp và công trình đầu tư mới.  Các chủ đầu tư thực hiện nghiêm công tác giám sát về chất lượng, kỹ thuật, tiến độ thi công và thực hiện quy trình thanh toán vốn, ứng vốn và quyết toán vốn các công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng đúng quy định.
In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán