A- A+
Các đại biểu tham dự hội nghị.
(THO) - Sáng 26-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt trong hệ thống công đoàn, báo cáo viên và cán bộ, công chức LĐLĐ tỉnh.
Tham dự hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Quốc Uy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt những nội dung cơ bản của NQ số 18-NQ/TƯ về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; NQ số 19-NQ/TƯ về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; NQ số 20-NQ/TƯ về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và NQ số 21-NQ/TƯ về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Toàn cảnh hội nghị.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Xuân Thành, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh: Các NQ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII quán triệt tại hội nghị là hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, các đại biểu cần tập trung trí tuệ, nghiêm túc học tập, nghiên cứu, liên hệ với thực tiễn của địa phương, đơn vị để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch phù hợp. Đồng thời chuẩn bị chu đáo nội dung, tổ chức phổ biến, quán triệt các NQ đến tất cả các cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn