A- A+
Lãnh đạo hội nông dân xã cùng cán bộ chỉ đạo sản xuất của xã Xuân Hòa (Thọ Xuân) hướng dẫn bà con trồng cây ớt hàng hóa. Ảnh: P.V
(THO) - Thực hiện Kế hoạch số 44–KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc khắc phục những hạn chế, yếu kém từ trước và những hạn chế, yếu kém phát sinh, trong năm 2017, các cấp, các ngành đã xây dựng kế hoạch và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các chủ trương, giải pháp nhằm khắc phục bằng được những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.
Theo đồng chí Hoàng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Hòa (Thọ Xuân), được biết: Trên cơ sở kiểm điểm khắc phục những hạn chế, yếu kém theo kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân, soi chiếu vào thực tiễn tại địa phương, đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch khắc phục, cụ thể hóa thành 7 nhóm nhiệm vụ. Một trong những hạn chế đã được khắc phục là bệnh lười học nghị quyết. Đảng ủy đã có cách làm sâu sát hơn, cán bộ, đảng viên sau khi quán triệt, học tập nghị quyết phải viết bản thu hoạch.  Cứ đến kỳ họp đảng bộ lần sau tiếp thu nghị quyết mới, đảng ủy có nhận xét, kiểm tra, đảng viên nào thực hiện chưa tốt là bị nhắc nhở, kiểm điểm. Một hạn chế, yếu kém khác đã được khắc phục là nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao tiêu chí nông thôn mới.  Xã đã chỉ đạo HTX nông nghiệp và các thôn đấu mối, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa, nhất là trên diện tích đất màu. Trước kia diện tích đất màu thường chỉ trồng ngô, giá trị canh tác khoảng 4,8 triệu đồng/sào/năm. Đến nay, thực hiện luân canh trồng cây khoai tây, gừng, rau màu ngắn ngày xen ngô, giá trị canh tác ước đạt 13 triệu/sào/năm, bà con rất phấn khởi. Cái được khi sản xuất cây hàng hóa là vừa nâng cao  giá trị thu nhập cho bà con, đồng thời bà con được nâng cao tính chuyên nghiệp trong sản xuất  cây hàng hóa. Còn đối với cán bộ cơ sở, phải bám đồng ruộng, cầm tay chỉ việc, hướng dẫn bà con, vì vậy nhận thức, tác phong phục vụ nhân dân cũng nâng lên đáng kể. 

 
Một trong những hạn chế, yếu kém kéo dài nhiều năm, đã được đưa lên bàn nghị sự các kỳ họp HĐND tỉnh đó là  tình trạng nhiều dự án đầu tư trực tiếp, dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư thực hiện chậm. Để khắc phục tình trạng này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để nắm bắt khó khăn, vướng mắc, đề xuất biện pháp tháo gỡ, đồng thời đề xuất thu hồi đất đối với các dự án vi phạm quy định. Kết quả, đến tháng 11-2017 Chủ tịch UBND tỉnh đã đồng ý chấm dứt hoạt động đối với 30 dự án vi phạm quy định pháp luật đầu tư, pháp luật đất đai, tạo quỹ đất để thu hút các dự án khác; đồng thời ban hành công văn chỉ đạo rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư. 

 
Năm 2017, chỉ tiêu thu ngân sách của tỉnh phấn đấu đạt 13.512 tỷ đồng. Nguồn thu này được xây dựng trên cơ sở dự báo Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động thương mại từ quý IV sẽ đóng góp vào ngân sách khoảng 538 tỷ đồng. Tuy nhiên, do dự án chậm tiến độ nên hụt thu từ nguồn thu này, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách. Do đó, để khắc phục, ngay sau hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII (tháng 6-2017), các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh  tích cực, chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Đồng thời các cơ quan tài chính, thuế, hải quan đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng thu và thu hồi nợ đọng thuế. Vì vậy thu ngân sách năm ước đạt 13.144 tỷ đồng (bằng 97,3% dự toán), tuy chưa đạt kế hoạch đề ra song tỷ lệ thu nội địa khá cao, đạt 10.744 tỷ đồng, vượt 15,4% dự toán. 

 
Một trong những hạn chế, yếu kém kéo dài đã được nhận diện trong thời gian qua là tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức thiếu tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao, chất lượng, hiệu quả công việc thấp, chưa đáp ứng yêu cầu, vẫn còn cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Để khắc phục, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chủ trương, rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các ban, ngành liên quan xây dựng đề án vị trí việc làm.  Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản về kiện toàn tổ chức bộ máy; quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của một số sở, ban, ngành theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối,  thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 658 người. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với một số tổ chức đảng và đảng viên, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Các sở, ban, ngành, địa phương đã tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chấp hành nội quy, quy chế công sở, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, làm cơ sở đánh giá để phân loại chất lượng. Một số trường hợp cán bộ, công chức vi phạm, sai phạm trong thực thi chức trách nhiệm vụ tại các địa phương, đơn vị đã được xử lý nghiêm như công chức sai phạm liên quan đến quản lý đất đai tại các huyện Tĩnh Gia, Như Xuân, Thọ Xuân, Nông Cống, Mường Lát, Thạch Thành, Cẩm Thủy, TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn; công chức trong đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường nhũng nhiễu doanh nghiệp; vi phạm sử dụng xe công đi lễ hội ở Thạch Thành...

 
Có thể thấy việc quyết liệt khắc phục hạn chế, yếu kém theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đang tạo nên những chuyển động tích cực. Qua việc tự soi, tự sửa  giúp cho mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên ý thức phát huy hiệu quả hơn vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ý thức, trách nhiệm hơn về chức trách, nhiệm vụ được giao. Những vướng mắc, khó khăn tồn đọng từng bước được tháo gỡ; những hạn chế, khuyết điểm trong lề lối, tác phong làm việc được chỉnh đốn, khắc phục; kỷ luật, kỷ cương được chấn chỉnh, tăng cường.
In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn