A- A+
Các đại biểu dự hội nghị.
Sáng 4-1, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt Công an tỉnh. Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự.
Đồng chí Nguyễn Quốc Uy, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII), bao gồm: Nghị quyết số 18 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Qua đó giúp cho các cán bộ, đảng viên hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi  để vận dụng vào thực tế công tác của đơn vị .Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Để tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết một cách có hiệu quả, lãnh đạo Công an tỉnh đã yêu cầu đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cần tập trung, nắm bắt những nội dung cơ bản, những quan điểm mới và phương hướng, vận dụng các đường lối, nghị quyết của Đảng vào quá trình công tác. Đồng thời các cấp ủy, chi bộ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương đến các đảng viên, cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị mình, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
 
In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn