A- A+
(THO) - Hiện nay, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có 1.607 người có uy tín. Thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 18-3-2011 và Quyết định số 56/QĐ-TTg ngày 7-10-2013 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2017, Ban Dân tộc đã tổ chức 2 lớp tập huấn cho 256 người có uy tín tại 2 huyện Thạch Thành và Thường Xuân; tổ chức đưa đoàn đại biểu là những người có uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh miền Tây Nam bộ. Trong năm người có uy tín được cấp 516.167 tờ báo Thanh Hóa và 160.631 tờ báo Dân tộc và Phát triển.
Các huyện cũng đã tặng quà Tết Nguyên đán đến tất cả người có uy tín tại địa phương; thăm hỏi 70 lượt người ốm đau; tổ chức được 7 hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho 803 người; đưa 578 người đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở các tỉnh bạn.
In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn