A- A+
(THO) - Thực hiện Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 8-8-2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn (ĐBKK), trong năm 2017, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các địa phương tổ chức 304 đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý tại 145 xã nghèo và 159 thôn, bản ĐBKK trên địa bàn tỉnh.
Đồng thời, mở lớp tập huấn nâng cao năng lực cho những người thực hiện trợ giúp pháp lý tại các huyện, xã nghèo, thôn, bản ĐBKK; xây dựng và phát chuyên trang, chuyên mục tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số trên đài truyền thanh các xã và thôn, bản để bà con các dân tộc được tiếp cận dễ dàng thông tin về pháp lý. Đặc biệt, với sự giúp đỡ của Viễn thông Thanh Hóa, trung tâm đã thiết lập và duy trì đường dây nóng về trợ giúp pháp lý.
In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn