A- A+
Bí thư kiêm trưởng thôn Ngòi Lò Văn Quyết, xã Xuân Hòa tuyên truyền người dân phát triển rừng gỗ lớn.
(THO) - Huyện Như Xuân hiện có 184 thôn, tổ dân phố; trong đó có 180 thôn và 4 khu phố thuộc 17 xã và 1 thị trấn. Trong quá trình hình thành và phát triển, nhất là những năm gần đây, hoạt động của thôn, tổ dân phố đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở.
Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố đã và đang bộc lộ những hạn chế, bất cập: Toàn huyện hiện có 67 thôn, khu phố chưa đạt tiêu chí về quy mô số hộ gia đình theo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31-8-2012 của Bộ Nội vụ. Nhiều thôn có quy mô quá nhỏ, số hộ dân quá ít, có thôn chỉ có 35 hộ, 172 nhân khẩu, nhưng vẫn được bố trí số cán bộ hoạt động. Thực hiện Công văn số 467-CV/TU, ngày 20-3-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với việc bầu bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2017-2020,  Ban Thường vụ Huyện ủy Như  Xuân đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc thống nhất mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Trong quá trình triển khai thực hiện, huyện thành lập các tổ công tác, phân công thành viên phụ trách từng địa bàn để nắm tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tháo gỡ những khó khăn từ cơ sở. Cùng với đó, ban thường vụ huyện ủy chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn rà soát, đánh giá thực trạng trình độ, năng lực, uy tín của đội ngũ cán bộ hiện đang đảm nhiệm các chức danh ở chi bộ,  thôn, khu phố và đội ngũ đảng viên trong chi bộ để lựa chọn nhân sự trong đó có những tiêu chuẩn cụ thể là người đảm nhận vị trí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn phải có phẩm chất, năng lực toàn diện, vừa có khả năng lãnh đạo, tập hợp quần chúng, đồng thời phải là người có thể triển khai thực hiện đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống. Cấp ủy chi bộ thực hiện quy trình giới thiệu đảng viên của chi bộ có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín đảm nhiệm vị trí trưởng thôn, khu phố. Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tổ chức hiệp thương lựa chọn thống nhất nhân sự giới thiệu để nhân dân bầu trưởng thôn trước; sau đó tiến hành đại hội chi bộ và giới thiệu đồng chí vừa trúng cử trưởng thôn để bầu bí thư chi bộ...

Theo đồng chí Trần Mạnh Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Như Xuân cho biết: Để cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa của việc triển khai chủ trương nhất thể hóa huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi bộ, họp tổ dân, khu phố. Qua quá trình triển khai thực hiện đến nay, huyện Như Xuân có 184/184 chi bộ thôn, khu phố trực thuộc đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 đạt (100%); số chi bộ thôn, khu phố trực thuộc đảng ủy các xã, thị trấn đã thực hiện việc nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố là 160/184 đồng chí. Qua đánh giá, các chi bộ tổ chức đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, đảm bảo thống nhất về trình tự, nội dung; quá trình đại hội diễn ra trong không khí phấn khởi, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ huyện. Có thể khẳng định việc tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở là cách làm sáng tạo, hiệu quả, thể hiện sự đồng thuận giữa ý Đảng và lòng dân, sự thấm sâu và lan tỏa của nghị quyết vào cuộc sống. Hy vọng rằng với chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tạo được sự thống nhất, đồng thuận từ việc chấp hành chủ trương của cấp trên, ban hành nghị quyết của cấp mình, cụ thể hóa trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, bớt được khâu trung gian, việc triển khai công việc ở thôn, khu phố sẽ kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi hơn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân trong thời gian tới.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn