A- A+
Toàn cảnh hội nghị.
(THO) - Ngày 25-12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho phó trưởng ban tuyên giáo, giám đốc, phó giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị, thành ủy; phó trưởng ban tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc; báo cáo viên cấp tỉnh; giảng viên Trường Chính trị tỉnh; cán bộ, hội viên các cơ quan báo chí, tuyên truyền; cán bộ chủ chốt Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh, các hội chuyên ngành.
 
Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Giang Ky, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII quán triệt tại hội nghị là hết sức quan trọng và mang tính thời sự trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung nghe những nội dung được phổ biến, quán triệt, nghiên cứu tài liệu, trao đổi thảo luận, nắm vững những tư tưởng chủ đạo của Nghị quyết để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung cốt lõi của Nghị quyết; trên cơ sở đó xây dựng chương trình, kế hoạch hành động sát với thực tiễn, phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết số 18-NQ/TƯ về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TƯ về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20-NQ/TƯ về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TƯ về “Công tác dân số trong tình hình mới”.
In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn