A- A+
Các đại biểu học tập nghị quyết
(THO) - Sáng 30-11 Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức ngày làm việc thứ 2 Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ trực tiếp truyền đạt 2 nghị quyết: Nghị quyết số 20-NQ/TƯ  về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TƯ về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Tại điểm cầu Thanh Hóa, các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh;  Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan cấp tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các huyện, thị xã, thành phố.


Đại biểu lãnh đạo chủ chốt các ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và huyện, thị xã, thành phố học tập nghị quyết.


Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tầm quan trọng của các nghị quyết, đồng thời đề nghị các đại biểu các điểm cầu trong cả nước tập trung cao để tiếp thu tinh thần quan trọng của nghị quyết, nếu có vấn đề nào còn chưa rõ thì phát biểu ý kiến trực tiếp để đồng chí và các bộ, ngành liên quan trả lời. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đi sâu, phân tích và nêu nhiều dẫn chứng thiết thực liên quan đến Nghị quyết số 20 và 21 về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số; nêu thực trạng, sự cần thiết phải ban hành nghị quyết; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả các nghị quyết; những điểm mới, trọng tâm, cốt lõi của 2 nghị quyết… Qua đó, giúp đại biểu các điểm cầu cả nước hiểu rõ hơn về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân và công tác dân số của nước ta trong tình hình mới để các đại biểu nghiên cứu, thấm nhuần và nêu cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân, tập thể xây dựng chương trình hành động phù hợp, thiết thực, có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận những đóng góp của các đồng chí truyền đạt nghị quyết và tinh thần tiếp thu nghiêm túc nghị quyết của đại biểu ở các điểm cầu truyền hình trực tiếp. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã giải thích, làm rõ thêm một số nội dung băn khoăn của đại biểu các điểm cầu truyền hình trực tiếp gửi về  Ban Tổ chức hội nghị. Để đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, thiết thực, hiệu quả, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị, sau hội nghị này, các địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức học tập quán triệt nghị quyết trung ương 6, khóa XII đến các đối tượng chưa được học tập, bảo đảm chất lượng, đúng thời gian quy định, bố trí thời gian thỏa đáng để thảo luận, xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực thực hiện, kiên quyết không sao chép, đối phó khi thực hiện; phát huy vai trò công tác tuyên truyền, đẩy mạnh tuyên truyền cách làm mới, làm hay, đấu tranh với việc làm sai trái, chia rẽ, chống phá Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết gắn với Nghị quyết 05 của Bộ chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nghị quyết các cấp; cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng kế hoạch hành động, giám sát thực hiện, biểu dương, khen thưởng  những đơn vị làm tốt, đồng thời phê bình những tập thể, cá nhân làm không hết trách nhiệm.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Liên kết hữu ích