A- A+
Đồng chí Đỗ Trong Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Tỉnh phát biểu tạii điểm cầu Thanh Hóa.
(THO) - Ngày 29-11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
Dự  hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Nên, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc Hội và lãnh đạo các Bộ, ban, ngành trung ương. 

Tại điểm cầu Thanh Hóa, các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chủ trì. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các ban, sở, ngành, Ủy ban MTTQ và đoàn thể cấp tỉnh; Phó Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh; Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy.

Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày (ngày 29 và sáng 30-11) tập trung quán triệt 4 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TƯ về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TƯ về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20-NQ/TƯ về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TƯ về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí 
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí nêu rõ: Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm quán triệt, cung cấp thêm và giúp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan Trung ương, các địa phương nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); đồng thời vận dụng các mục tiêu, những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện, nói đi đôi với làm để chỉ đạo triển khai Nghị quyết một cách hiệu quả, thiết thực.

Để các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đi vào cuộc sống thiết thực và hiệu quả, đồng chí đề nghị các đại biểu dự hội nghị tại các điểm cầu trên cả nước tập trung nghe những nội dung được phổ biến, quán triệt tại hội nghị, nghiên cứu tài liệu, trao đổi thảo luận, nắm vững những tư tưởng chủ đạo của Nghị quyết để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung cốt lõi của Nghị quyết. Đồng chí yêu cầu, các đại biểu theo chức năng và nhiệm vụ được giao, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng, gắn với thực tiễn của ngành, cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của từng cấp ủy, từng cơ quan, đề xuất phương hướng, mục tiêu, giải pháp trong những lĩnh vực, nhiệm vụ, công việc được giao. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong từng lĩnh vực ngành, cơ quan, đơn vị để những quan điểm, định hướng chỉ đạo, các nội dung cơ bản của Nghị quyết được áp dụng và phát huy hiệu quả trong thực tiễn cuộc sống.


Tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng đề nghị các đại biểu tập trung cao tiếp thu tinh thần các nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng. Sau hội nghị này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự UBND tỉnh ban hành kế hoạch hành động, nhanh chóng triển khai đưa các Nghị quyết vào cuộc sống. Trong tháng 12-2017 sẽ tổ chức thảo luận, thông qua kế hoạch hành động và triển khai đồng bộ đến các đảng bộ trực thuộc, cơ quan, đoàn thể từ tỉnh đến huyện để tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.


Đại biểu các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể cấp tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng.

Buổi sáng, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 18-NQ/TƯ về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Buổi chiều, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TƯ về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Sáng mai (30-11), hội nghị trực tuyến toàn quốc sẽ tiếp tục quán triệt các nội dung Nghị quyết còn lại.
In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn