A- A+
(THO) - Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Công an Trung ương do đồng chí Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) làm trưởng đoàn vừa kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTƯ4) (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đối với Đảng bộ Công an tỉnh Thanh Hóa.
Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh; lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ và Đảng ủy Công an huyện Triệu Sơn tiếp và làm việc với đoàn.

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Thanh Hóa về triển khai thực hiện NQTƯ4 (khóa XII), Đảng ủy Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc đối với tất cả đảng viên và cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong toàn lực lượng. Trong đó 60/60 đảng bộ, chi bộ cơ sở cấp phòng và công an cấp huyện; 363/363 chi bộ trực thuộc đã triển khai nghiêm túc các bước, các nội dung, tổ chức cho đảng viên, CBCS nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, viết thu hoạch với tinh thần trách nhiệm cao.

Quá trình triển khai, Đảng bộ Công an tỉnh đã lồng ghép việc thực hiện NQTƯ4 (khóa XII) với triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch hành động “Xây dựng hình ảnh người CBCS công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân”.

Cùng với triển khai học tập, quán triệt, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” theo NQTƯ4; đưa nội dung NQTƯ4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Đảng vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đơn vị thường xuyên tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng công an Thanh Hóa.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đảng viên, CBCS trong toàn lực lượng; chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên; nhất là chất lượng sinh hoạt chi bộ được duy trì thường xuyên và đem lại hiệu quả thiết thực; nội bộ đoàn kết thống nhất, công tác xây dựng lực lượng có chuyển biến tích cực. Trong lực lượng công an Thanh Hóa không có CBCS suy thoái về tư tưởng chính trị, không có vi phạm nghiêm trọng về đạo đức, lối sống và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng phải xử lý hình sự...

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Trưởng đoàn kiểm tra đã đặt ra những vấn đề, nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an tỉnh cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và CBCS; việc nắm bắt, giải quyết tư tưởng cho CBCS cần phải được quan tâm, bám sát hơn nữa; việc sinh hoạt chi bộ cần tổ chức thường xuyên và có hiệu quả. Đảng bộ Công an tỉnh cần chủ động phối hợp với các ủy ban kiểm tra cấp huyện ủy, thành ủy... để tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại các đảng bộ công an cấp huyện...

Thay mặt Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Trịnh Xuyên,  Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã cảm ơn, tiếp thu nghiêm túc ý kiến kết luận của đoàn kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Đồng chí cũng khẳng định Đảng bộ và lực lượng Công an Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế, phấn đấu thực hiện thắng lợi NQTƯ4 (khóa XII) với quyết tâm chính trị cao nhất để xây dựng Đảng bộ, xây dựng lực lượng công an Thanh Hóa ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Công an Trung ương cũng đã đến kiểm tra thực hiện NQTƯ4 (khóa XII) tại Đảng bộ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian qua, nhận thức được tầm quan trọng đặc biệt của việc thực hiện NQTƯ4 (khóa XII), Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện một cách nghiêm túc trong toàn đảng bộ, với các giải pháp đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên, kiên trì với quyết tâm chính trị cao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết ở các chi bộ trực thuộc được chú trọng và phát huy hiệu quả, nhất là trong việc phát hiện, ngăn chặn các dấu hiệu ban đầu của biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của CBCS kịp thời đưa ra biện pháp chấn chỉnh, xử lý... Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Thay mặt đoàn kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật trong triển khai, thực hiện NQTƯ4 (khóa XII) của Đảng bộ Cảnh sát PCCC tỉnh. Đồng thời đồng chí đề nghị, Đảng ủy và các cấp ủy trong Đảng bộ Cảnh sát PCCC tỉnh cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên ngay từ chi bộ, đảng bộ cơ sở; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp khắc phục những biểu hiện nể nang, né tránh trong tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa. Phát huy tính gương mẫu, đi đầu của lãnh đạo chỉ huy đơn vị. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết, chú trọng việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng. Thực hiện tốt các quy định của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về công tác tổ chức, nhất là về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2017.

Minh Phương (PX15, Công an tỉnh)
và Nguyễn Nhung (Cảnh sát PCCC tỉnh)

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn