A- A+
Chi bộ Trạm Y tế xã Hà Sơn (Hà Trung) là một trong những đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4.
(THO) - Để các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thực sự đi vào cuộc sống, thời gian qua, Đảng bộ xã Hà Sơn (Hà Trung) đề ra nhiều giải pháp thực hiện, trong đó đặc biệt chú trọng nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Đồng chí Trần Bá Kế, Bí thư Đảng ủy xã Hà Sơn, cho biết: Xác định phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, ngay sau khi được Huyện ủy Hà Trung quán triệt, triển khai thực hiện, các đồng chí đứng đầu cơ quan, tổ chức cơ sở đảng họp bàn, thống nhất xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Theo đó, yêu cầu tất cả các cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy xã nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng rèn luyện thực hiện nghiêm những nội dung trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo Bác để cấp dưới, nhân dân làm theo. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai nhiệm vụ, người đứng đầu cơ quan, tổ chức cơ sở đảng luôn thống nhất chỉ đạo, quyết tâm trong đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chịu trách nhiệm trong công việc. Trong đó, mỗi cá nhân lựa chọn những vấn đề trọng tâm, phức tạp, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị mình để tập trung giải quyết, nhất là lĩnh vực liên quan đến cải cách hành chính, chế độ, chính sách, đất đai, giải phóng mặt bằng...

Để chủ động phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tính gương mẫu của người đứng đầu trong việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình là khâu mấu chốt, có ý nghĩa quan trọng, được Đảng bộ xã Hà Sơn thực hiện thường xuyên. Trước đây, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, hội nghị tổng kết công tác Đảng, một số cán bộ chủ chốt chưa thực sự gương mẫu trong công tác tự phê bình và phê bình, vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Khắc phục tình trạng trên, với phương châm “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, đảng ủy xã lãnh đạo, duy trì nghiêm túc việc tiếp dân theo định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời đưa ra biện pháp xử lý; xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy định về quy chế dân chủ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy, đảng ủy viên phụ trách các chi bộ trực tiếp hướng dẫn trình tự, phương pháp, nội dung kiểm điểm, tự phê bình, phê bình trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương... Đến nay, công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình có chuyển biến rõ nét, các cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị thẳng thắn đóng góp ý kiến, cùng bàn bạc, thảo luận, thống nhất đề ra biện pháp giải quyết những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trên địa bàn. Đặc biệt, trong công tác quản lý, điều hành thực hiện các nhiệm vụ được giao, các đồng chí lãnh đạo luôn lắng nghe ý kiến đóng góp từ cán bộ, đảng viên cấp dưới một cách chân thành, cởi mở, nếu có khuyết điểm tiếp thu và nghiêm túc sửa chữa.

Đồng chí Lê Xuân Phúc, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Chí Cường, xã Hà Sơn cho biết: Với vai trò là người đứng đầu chi bộ, tôi cùng với chi ủy, chi bộ nghiên cứu và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên. Để công tác sinh hoạt chi bộ đạt hiệu quả cao, bám sát hướng dẫn, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tôi không ngừng học hỏi tìm hiểu tài liệu, đổi mới phương pháp, nội dung trong sinh hoạt chi bộ, tạo không khí dân chủ, cởi mở, bình đẳng trong sinh hoạt; thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với những vấn đề mà đảng viên và nhân dân quan tâm như: Xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện quy chế dân chủ...

Với quyết tâm chính trị và nỗ lực cao nhất của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4  (khóa XII) trên địa bàn xã Hà Sơn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Qua đó góp phần xây dựng đảng bộ xã thật sự trong sạch, vững mạnh, giàu sức chiến đấu, lãnh đạo thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 đã đề ra, tiếp tục hoàn thiện tiêu chí và giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới, từng bước phấn đấu xây dựng tiêu chí để đạt danh hiệu xã “kiểu mẫu”.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn