A- A+
Các đại biểu dự hội nghị.
(THO) - Sáng 25-8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt trong hệ thống công đoàn, báo cáo viên và cán bộ, công chức LĐLĐ tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị.


Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Ngoài ra, các đại biểu cũng được tiếp thu chương trình hành động của LĐLĐ tỉnh về thực hiện các nghị quyết trên.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Liên kết hữu ích