A- A+
(THO) - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”, Kết luận số 10 ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), thời gian qua, cùng với lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát (KTGS), qua đó góp phần hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng (PCTN).
Theo các đồng chí lãnh đạo UBKT Huyện ủy Hoằng Hóa, cho biết:  UBKT các cấp đã tăng cường công tác kiểm tra cán bộ, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn, thư tố cáo đối với đảng viên có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng. Qua đó phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Năm 2016, UBKT huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 6 cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm tại Đảng bộ xã Hoằng Trung. Qua kiểm tra cả 6 đảng viên đã vi phạm quy định về quản lý đất đai, ngân sách, đã xử lý kỷ luật cách chức phó bí thư, chủ tịch UBND xã; cảnh cáo 2 đảng viên là công chức địa chính; khiển trách 3 đảng viên là bí thư đảng ủy xã và 2 công chức kế toán ngân sách xã. Ngoài các cuộc kiểm tra do UBKT huyện ủy thực hiện, UBKT đảng ủy cơ sở đã tiến hành 13 cuộc kiểm tra đối với 15 đảng viên và 1 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó có những vi phạm về xây dựng cơ bản, làm đường giao thông nông thôn, vi phạm quy định về thu sản, thanh toán công nợ cho nhân dân... Qua kiểm tra, kết luận 13/15 đảng viên và 1 tổ chức đảng có vi phạm, đã thi hành kỷ luật theo quy định. Các kết luận, quyết định của cấp ủy và UBKT các cấp đã được các tổ chức đảng và đảng viên liên quan chấp hành nghiêm túc.

6 tháng đầu năm 2017, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra 1.470 tổ chức đảng và 5.355 đảng viên; giám sát theo chuyên đề đối với 1.897 tổ chức đảng cấp dưới và 7.432 đảng viên, trong đó có nội dung về PCTN, lãng phí; kiểm tra 707 tổ chức đảng cấp dưới  thực hiện nhiệm vụ KTGS. UBKT các cấp đã kiểm tra 22 tổ chức đảng cấp dưới, 331 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp nhận, tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, hợp đồng lao động; quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; tham nhũng, cố ý làm trái... Qua kiểm tra đã xem xét, kết luận đối với tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy xem xét, quyết định thi hành kỷ luật về đảng kịp thời, nghiêm minh, từ đó có tác dụng giáo dục và ngăn ngừa vi phạm. Đã giám sát gián tiếp việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Qua giám sát nhận thấy các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị đã tập trung quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của cấp trên về kê khai tài sản, thu nhập đến tất cả cán bộ, đảng viên có nghĩa vụ phải kê khai; lập kế hoạch công khai, hình thức công khai; tổ chức kê khai. Tuy nhiên, trong việc thực hiện kê khai vẫn còn tình trạng thiếu thông tin phải kê khai lại, còn có đơn vị chưa tiến hành KTGS việc kê khai tài sản, thu nhập...

Thực tế cho thấy qua công tác KTGS đã kịp thời phát huy ưu điểm, uốn nắn, chấn chỉnh những cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng có khuyết điểm, sai phạm, đồng thời kiến nghị, đề xuất bổ sung, sửa đổi những chính sách pháp luật không còn phù hợp hoặc chưa đầy đủ, còn kẽ hở để bảo đảm việc thực hiện đúng quy định và có cơ sở để xem xét, kết luận, xử lý những trường hợp sai phạm. Tuy nhiên, qua KTGS cho thấy vẫn còn số ít cấp ủy, tổ chức đảng chưa thật sự coi trọng công tác KTGS; chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân dẫn đến tình trạng vượt cấp; một số đảng ủy và chi bộ cơ sở chưa quan tâm đúng mức công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, chưa thực  hiện tốt việc tự phê bình và phê bình để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm tham nhũng...

Để phát huy hiệu quả công tác KTGS, góp phần tích cực đấu tranh PCTN, lãng phí, các cấp ủy cần có nhận thức đúng, quyết tâm cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, KTGS công tác PCTN, lãng phí. UBKT cấp huyện, xã cần chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy trong xây dựng các kế hoạch công tác về nội dung KT, GS PCTN, lãng phí. Giải quyết kịp thời, thấu đáo các đơn thư khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng. Tăng cường KTGS nhằm phát hiện các dấu hiệu vi phạm từ khi mới manh nha để uốn nắn, chấn chỉnh, phòng ngừa kịp thời. Xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân vi phạm. Từ đó giữ nghiêm kỷ luật Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của dân với Đảng.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn