A- A+
Đồng chí Đinh Xuân Hướng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.
(THO) - Sáng 28-7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các quy định của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát kê khai tài sản và công tác kiểm tra đảng tới đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ.
Tại  hội nghị, lãnh đạo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã nhấn mạnh mục đích, yêu cầu của việc học tập, quán triệt và giới thiệu những nội dung cơ bản của Quy định số 85-QĐ/TW ngày 23/5/2017 của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quy định số 86-QĐ/TW ngày 1/6/2017 của Bộ Chính trị về quy định giám sát trong Đảng.

Triển khai thực hiện kế hoạch học tập, quán triệt,
 triển khai của tỉnh, đến nay Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Quy định số 1245- QĐ/ĐUK về kiểm tra, giám sát việc kê khai  tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy khối quản lý, Kế hoạch số 57 – KH/ĐUK triển khai thực hiện các Quy định số 85,Quy định số 86 của Bộ Chính trị. Thông qua việc học tập, quán triệt các quy định mới của Bộ Chính trị nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về việc kê khai tài sản, bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai tài sản, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các khuyết điểm, vi phạm trong kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy khối quản lý, góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. Đồng thời, thông qua công tác giám sát trong Đảng để chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá đúng hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên; phát hiện hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm từ khi còn manh nha để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, sửa chữa, khắc phục,  góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh  nghiệp tỉnh yêu cầu các cấp ủy trong khối, nhất là người đứng đầu cấp ủy cần xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm trong công tác lãnh đạo, xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức quán triệt tới toàn thể đảng viên xong trước ngày 20/8/2017, đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch, thực hiện thường xuyên trong toàn đơn vị.
In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn