A- A+
Xã Mường Chanh triển khai nghị quyết của Đảng tới cán bộ chủ chốt.
(THO) - Trên cơ sở chỉ đạo của cấp trên, huyện Mường Lát đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phù hợp với điều kiện, đặc thù, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.
Đến nay, việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện được các cấp ủy, tổ chức đảng trong huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra. Các địa phương trong huyện đã chủ động ban hành kế hoạch, nội dung hướng dẫn cụ thể đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; quan tâm lựa chọn, bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến; gắn nội dung thực hiện Chỉ thị 05 với nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kết quả sau 1 năm triển khai, Chỉ thị 05 đang dần đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực, hiệu quả hơn; 100% các đảng bộ cơ sở đã bổ sung, xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, gắn với chức trách nhiệm vụ được giao và được niêm yết công khai tại trụ sở, nơi làm việc để mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, tự giác thực hiện; đồng thời cùng giám sát việc thực hiện các nội dung đã xây dựng. Đến nay, 29/29 đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động; 2.307 đảng viên trong toàn đảng bộ huyện đăng ký những việc gương mẫu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Hoàng Văn Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mường Lát cho biết: Qua triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, có thể thấy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở ngày càng được nâng lên, xác định rõ ý thức trách nhiệm trong việc thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện; phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, trách nhiệm với công việc được giao. Qua thực tế cho thấy có sự tác động mạnh mẽ và sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, từ đó ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý, điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực. Nhiều cấp ủy thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh... Theo đó, đã có 5 cá nhân và 3 tập thể được Chủ tịch UBND huyện Mường Lát tặng giấy khen; không có trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước...

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Liên kết hữu ích