A- A+
(THO) - Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 9-5-2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với tổ chức cơ sở đoàn”, các cấp ủy đảng cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối đã quan tâm, tập trung chỉ đạo đoàn thanh niên làm tốt công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức trách nhiệm của người cán bộ, công chức, viên chức trong đoàn viên thanh niên với nhiều nội dung và hình thức phong phú, sáng tạo.

Đặc biệt, đoàn viên thanh niên các cơ sở đoàn trong khối luôn đi đầu trong phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Thanh Hóa học tập và làm theo Bác”; “Nét đẹp cán bộ, công chức, viên chức trẻ”; “Thanh niên xung kích xây dựng công sở văn minh, sạch đẹp và đi đầu trong cải cách hành chính Nhà nước”... Qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều đoàn viên thanh niên tiêu biểu, xuất sắc trong công tác, học tập và hoạt động công tác đoàn. Cùng với đó, việc xây dựng tổ chức cơ sở đoàn vững mạnh và xây dựng Đảng; công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên là đoàn viên luôn được các cấp ủy đảng cơ sở quan tâm. Trong 5 năm (2012-2017) các tổ chức cơ sở đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu 3.145 đoàn viên ưu tú tham gia các lớp đối tượng kết nạp Đảng; các cấp ủy cơ sở đã xem xét, kết nạp được trên 1.770 đoàn viên thanh niên vào Đảng.

 
In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn