A- A+
Các đại biểu dự Hội nghị.
Ngành kiểm tra cần chủ động nắm chắc tình hình, bám sát địa bàn, nắm chắc tài liệu thanh tra, kiểm tra, kiểm toán… Ủy ban Kiểm tra các tỉnh, thành, đảng ủy từ giờ đến cuối năm lựa chọn một số vụ việc nổi cộm ở địa phương, đơn vị để kiểm tra, giám sát.
 Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng tại Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 tổ chức ngày 12/7 tại Hà Nội.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng nhìn nhận toàn ngành kiểm tra đã nghiêm túc, triệt để, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII của Đảng và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần quan trọng vào quá trình thực hiện Nghị quyết, qua đó tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, ngành đã kiểm tra, làm rõ nhiều vụ việc, kết luận rõ ràng như Tổng Bí thư yêu cầu. Việc làm rõ nhiều vụ việc thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng về kỷ luật đảng trong giai đoạn mới, qua đó từng bước tạo niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, chứng minh sự quyết tâm của Đảng trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng. Số lượng các cuộc kiểm tra tăng so với cùng kỳ năm ngoái, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 855 tổ chức đảng và hơn 3.500 đảng viên, trong đó, riêng Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra 9 tổ chức, 15 đảng viên, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật một tổ chức đảng và 6 đảng viên...

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng khẳng định, qua công tác kiểm tra, giám sát rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện công tác của ngành. Đó là phải lựa chọn đúng vấn đề cần kiểm tra, thực hiện đúng chức năng của Uỷ ban kiểm tra; trong từng cuộc kiểm tra phải xác định rõ trọng điểm của vụ việc; nắm chắc phạm vi kiểm tra, thái độ trong công tác kiểm tra phải kiên quyết, chủ động, khách quan, chính xác, không suy diễn. Việc xem xét kỷ luật phải công tâm, khách quan, toàn diện, kiên quyết; kết luận của Uỷ ban kiểm tra phải khiến người vi phạm nhận ra khuyết điểm...

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương lưu ý vấn đề quan trọng của công việc kiểm tra là công tác "hậu" kiểm tra, phải làm đến nơi, đến chốn, thực hiện nghiêm các quyết định, kiến nghị của Ủy ban kiểm tra; đồng thời phải chú trọng công tác tuyên truyền trên báo chí về công tác kiểm tra, thông tin kịp thời kết luận của Ủy ban kiểm tra đối với các vụ việc...

Nhấn mạnh đến phương hướng trong thời gian tới, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng cho biết năm 2017 tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tình hình trong nước thuận lợi đan xen những khó khăn, trong khi đó, một bộ cán bộ vẫn còn yếu kém, tiêu cực. 6 tháng cuối năm đặt ra nhiều vấn đề, nhất là về công tác xây dựng Đảng đặt ra nhiều vấn đề mới, vì vậy Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng đề nghị toàn ngành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị kiểm tra toàn quốc dịp đầu năm 2017; khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong công tác kiểm tra; chủ động triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trên cơ sở nắm vững nguyên tắc của Đảng, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị.

Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng đề nghị ngành kiểm tra chủ động nắm chắc tình hình, bám sát địa bàn, nắm chắc tài liệu thanh tra, kiểm tra, kiểm toán… Đồng chí đề nghị, Ủy ban Kiểm tra các tỉnh, thành, đảng ủy từ giờ đến cuối năm lựa chọn một số vụ việc nổi cộm ở địa phương, đơn vị để kiểm tra, giám sát; lưu ý, kiểm tra một đến hai vụ việc nhưng tác động tới nhiều việc, mang tính chất lan toả, tạo niềm tin trong nhân dân.

Đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu Uỷ ban kiểm tra các cấp tham mưu cho cấp ủy xây dựng quy định về kiểm tra, giám sát, kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), theo đúng hướng dẫn của Trung ương.
In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Liên kết hữu ích