A- A+
(THO) - Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020”, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo xây dựng điểm 15 mô hình “Chi hội phụ nữ tự quản vệ sinh an toàn thực phẩm” tại 5 đơn vị: Huyện Thạch Thành, Yên Định, thị xã Bỉm Sơn, TP Thanh Hóa và TP Sầm Sơn.
Đến nay, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho 9/15 mô hình “Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm” thu hút 450 thành viên của các đơn vị tham gia. Thành viên tham gia mô hình điểm đều trực tiếp sản xuất chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh dịch vụ ẩm thực, hàng nông sản... và cam kết thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời tuyên truyền, vận động cho thành viên trong gia đình và người dân cùng tích cực tham gia. Để các mô hình điểm hoạt động hiệu quả và triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các tổ chức hội đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ nói riêng và nhân dân nói chung về vai trò của công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “Phụ nữ Thanh Hóa thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”; vận động cán bộ, hội viên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm an toàn, có nguồn gốc, xuất xứ...
In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn