A- A+
Toàn cảnh hội nghị.
(THO) - Sáng 27-6, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị học tập, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh; mục sư quản nhiệm Chi hội Thánh Tin lành tỉnh...
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt, quán triệt, triển khai các nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5-1-2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế; Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; thông báo nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); và dự thảo kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận...

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội LHPN tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quán triệt, học tập, tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đây là các nội dung vừa có tính chiến lược lâu dài, vừa mang tính thời sự cấp bách đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh  và xây dựng hệ thống chính trị của nước ta trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, các đại biểu cần nhận thức đầy đủ và thấm nhuần sâu sắc những nội dung trên, xây dựng kế hoạch hành động, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hiệu quả, đẩy mạnh tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, phát động các phong trào thi đua yêu nước, nhanh chóng đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống.
In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn