A- A+
Tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng cho cán bộ chủ chốt xã Cẩm Sơn (Cẩm Thủy).
(THO) - Về xã Cẩm Bình (Cẩm Thủy), chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước những đổi thay toàn diện trên mảnh đất này. Những kết quả ấy là sự quyết tâm, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương trong việc chủ động, tích cực đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Điểm nổi bật ở xã Cẩm Bình là kết quả thực hiện Nghị quyết 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh, bền vững ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”. Xác định tầm quan trọng của Nghị quyết 09, xã Cẩm Bình đã tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mùa vụ; đồng thời mở thêm các ngành nghề, dịch vụ; đẩy mạnh xuất khẩu lao động; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho người nghèo; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư. Đến nay, trên địa bàn xã Cẩm Bình đã có 5 doanh nghiệp  hoạt động, tạo việc làm cho hơn 200 lao động thường xuyên, thu nhập bình quân từ 3 đến 5 triệu đồng/người/tháng; tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 6,9%.

Thực tế cho thấy, việc triển khai Nghị quyết 09 luôn được huyện Cẩm Thủy quan tâm, chỉ đạo theo tinh thần đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, từ đó đã mang lại hiệu quả thiết thực. Nếu  năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo là 28,85% thì đến năm 2016 giảm còn 9,4%, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện...

Để công tác học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng thực sự mang tính thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức, đối phó, trong mỗi đợt học tập, quán triệt, huyện Cẩm Thủy đều xây dựng kế hoạch học tập, triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn của cấp trên và có những điều chỉnh phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương... Từ năm 2016 đến nay, huyện Cẩm Thủy đã đặt trọng tâm là các nghị quyết, kết luận của hội nghị Trung ương, của tỉnh và huyện, như: Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 03 nay là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Đồng chí Cao Văn Vượng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cẩm Thủy cho biết: Nghị quyết của Đảng có đi vào cuộc sống hay không phụ thuộc rất lớn ở khâu xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động. Đây là một trong những yếu tố có tính quyết định. Vì vậy, trong thời gian tới huyện Cẩm Thủy tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết theo hướng cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đồng thời có sự phân công trách nhiệm và quy định thời gian thực hiện cụ thể, tránh chung chung. Đối với cán bộ, đảng viên cần xem việc học tập, triển khai nghị quyết là những đợt sinh hoạt chính trị, vừa là nhiệm vụ nhưng cũng là nhu cầu cần thiết để tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân để chung tay thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn