A- A+
Đường giao thông nông thôn ở xã Đông Nam được bê tông và nhựa hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Ảnh: Đức Thắng
(THO) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đông Sơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định tập trung công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, điều động, luân chuyển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và cơ sở là 1 trong 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ.
Trên cơ sở Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kết luận số 60-KL/TU, ngày 2-5-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc thực hiện chủ trương bố trí chức danh bí thư, phó bí thư thường trực cấp ủy, phó bí thư, chủ tịch UBND không phải là người địa phương; ngay sau đại hội đảng bộ huyện, ngày 30-9-2015, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kết luận số 29-KL/HU về việc bố trí chức danh bí thư, phó bí thư thường trực cấp ủy, phó bí thư, chủ tịch UBND, phó chủ tịch UBND các xã, thị trấn không phải là người địa phương với quan điểm tạo sự đột phá mạnh trong khâu cán bộ, đặc biệt là ở những địa phương có những khó khăn, chậm phát triển, thiếu sự đoàn kết, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới của các địa phương.

Việc tổ chức thực hiện luân chuyển cán bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy giao cho ban tổ chức rà soát, xây dựng phương án điều động, luân chuyển theo phương châm không làm tràn lan, chọn điểm và đối tượng để thực hiện, sau đó rút kinh nghiệm mới tiến hành đồng loạt. Với phương châm đó, từ cuối năm 2015, đầu năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành chọn một số địa phương có nổi cộm và một số cán bộ chủ chốt ở những xã có vấn đề nổi cộm, không có sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ để làm trước, làm điểm. Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng phương án cụ thể, lựa chọn đối tượng, tiêu chuẩn, chức danh, đồng thời lựa chọn, xác định đơn vị, địa phương để bố trí cán bộ cho phù hợp. Do làm tốt trong các khâu về tổ chức và công tác cán bộ nên bước đầu đã thành công, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định tiếp tục chỉ đạo xây dựng phương án điều động, luân chuyển đồng loạt. Với quan điểm và cách làm quyết liệt, đến tháng 10-2016,  huyện Đông Sơn đã hoàn thành việc điều động, luân chuyển cán bộ; 100% xã, thị trấn có cán bộ lãnh đạo chủ chốt không phải là người địa phương. Trong đó, có nhiều đơn vị thực hiện cả 3 chức danh chủ chốt là bí thư, phó bí thư thường trực cấp ủy, phó bí thư, chủ tịch UBND xã như: Đông Thịnh, Đông Anh; phần lớn các đơn vị có 2 chức danh chủ chốt; các đơn vị còn lại ít nhất là 1 chức danh chủ chốt. Đặc biệt, điểm mới trong công tác điều động cán bộ là việc phát hiện và mạnh dạn đưa công chức xã, thị trấn trẻ, được đào tạo chính quy, có năng lực để bổ nhiệm chức danh phó chủ tịch UBND các xã khác nhằm tạo nguồn cán bộ chủ chốt cho khóa tới. Từ năm 2010 đến nay, tổng số cán bộ được điều động, luân chuyển là 108 đồng chí, trong đó cán bộ, công chức cấp huyện 59 đồng chí; cán bộ, công chức cấp xã 49 đồng chí. Sau điều động, luân chuyển, đã bố trí, bổ nhiệm chức vụ cao hơn 24 đồng chí; chức vụ tương đương 82 đồng chí; phân công chức vụ thấp hơn 2 đồng chí.

Qua việc điều động, luân chuyển cán bộ, bước đầu đã tạo nên bước chuyển biến và ổn định ở tất cả các địa phương. Phần đa cán bộ được điều động, luân chuyển bước đầu đã khẳng định được bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, tinh thần cố gắng của mình ở đơn vị mới nên số cán bộ được cơ cấu đều trúng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn và đặc biệt là bầu các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch UBND đều trúng cử với phiếu tín nhiệm cao. Nhìn chung các đồng chí cán bộ được điều động, luân chuyển đều tập trung lãnh đạo, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế theo kế hoạch công tác đã đề ra. Đặc biệt quan tâm chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, dịch vụ thương mại; xây dựng các mô hình trong phát triển kinh tế góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân; nhiều đơn vị tạo nên bứt phá như: Đông Khê, Đông Thịnh, Đông Nam, Đông Yên... Nhiều mô hình được đầu tư phát triển và mở rộng sản xuất như: Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại xã Đông Tiến, Đông Yên; trồng rau, hoa trong nhà lưới tại xã Đông Hoàng; trồng nấm linh chi tại xã Đông Thịnh; cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa tại Đông Hoàng, Đông Ninh, Đông Khê, Đông Tiến, Đông Văn, Đông Phú và Đông Nam. Trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cán bộ điều động, luân chuyển đã tập trung lãnh đạo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, tạo nhiều chuyển biến tích cực. Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở các địa phương, đã rà soát, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, chính quyền; chấn chỉnh lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính; trực tiếp lắng nghe ý kiến của nhân dân, xem xét, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh tại cơ sở... Những kết quả đó góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong huyện hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016:  tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 18%, cao nhất từ trước đến nay; là năm đầu tiên 24/24 chỉ tiêu của huyện đã hoàn thành, trong đó có 16 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức; năm đầu tiên sau nhiều năm hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông (106,6%); một số lĩnh vực đã vươn lên tốp đầu của tỉnh như:  50% số xã về đích nông thôn mới, xếp thứ 3 toàn tỉnh; 15/15 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, giai đoạn 2011-2020, xếp thứ nhất toàn tỉnh và 87,5% trường học đạt chuẩn quốc gia, xếp thứ 2 toàn tỉnh...

Để công tác luân chuyển, điều động cán bộ đạt hiệu quả cao, vừa qua Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 định hướng đến năm 2030, trong đó chỉ đạo việc giới thiệu xây dựng quy hoạch các chức danh chủ chốt không phải là người địa phương; trong năm 2017 tiếp tục rà soát lại đội ngũ cán bộ, giao nhiệm vụ, bố trí sắp xếp hợp lý, hiệu quả ở mỗi cán bộ, địa phương, đơn vị cụ thể. Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, ban hành các quy định liên quan đến công tác điều động, luân chuyển như đối tượng điều động, luân chuyển, chế độ hỗ trợ về kinh phí, chế tài, trách nhiệm, thời hạn luân chuyển, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị cho cán bộ thuộc diện điều động, luân chuyển cũng như trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy nơi có cán bộ điều động, luân chuyển công tác.

 

Nguyễn Quang Hải
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đông Sơn

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn