A- A+
Bản Sáng, xã Quang Chiểu (Mường Lát) trong ngày đón nhận danh hiệu bản đạt chuẩn nông thôn mới.
(THO) - Trong những năm qua, công tác giảm nghèo đã được cấp ủy, chính quyền trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 4-11-2013 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020”.
Sau hơn 3 năm thực hiện nghị quyết, kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa... từng bước được đầu tư hoàn thiện, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố; cảnh quan môi trường nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 5%/năm (từ 27,99% năm 2012 xuống 13% năm 2015); có khoảng 31.000 hộ nghèo và trên 7.000 hộ cận nghèo đã thoát nghèo... Nhiều thôn, bản ở khu vực miền núi đã có cách làm linh hoạt, sáng tạo, khơi dậy truyền thống đoàn kết, khắc phục những khó khăn, chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến hết năm 2016, trên địa bàn Thanh Hóa đã có 183 thôn, bản được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 39 thôn, bản thuộc khu vực miền núi. Nhiều thôn, bản đi đầu trong phong trào này, là: bản Sáng, xã Quang Chiểu (Mường Lát); bản Ngàm, xã Sơn Điện (Quan Sơn); thôn Tôm, xã Ban Công, thôn Măng, xã Lương Ngoại (Bá Thước)...

Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo trên vẫn chưa thực sự bền vững; tỷ lệ giảm hộ nghèo chậm; mức sống của hộ nghèo và hộ cận nghèo khác biệt không đáng kể nên nguy cơ tái nghèo cao; đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là ở khu vực vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Nhằm huy động tổng thể các nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ngày 7-12-2016, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt Đề án “Xây dựng các điểm điển hình về giảm nghèo nhanh và bền vững tại các huyện nghèo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020”. Theo đó, đối tượng hưởng thụ là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; ưu tiên hộ nghèo dân tộc thiểu số, phụ nữ thuộc hộ nghèo trên địa bàn một số thôn, bản ở 7 xã thuộc 7 huyện nghèo diện 30a gồm các xã: Tén Tằn (Mường Lát), Phú Nghiêm (Quan Hóa), Tam Lư (Quan Sơn), Lương Ngoại (Bá Thước), Trí Nang (Lang Chánh), Luận Thành (Thường Xuân), Cát Vân (Như Xuân).

Để đạt mục tiêu của đề án, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan chủ động phối hợp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ quản lý của mình. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn 3,59%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 5,24% trở lên; thu nhập bình quân của hộ nghèo gấp 2,5% lần so với năm 2015; 100% trẻ em được đi học; 100% khẩu nghèo, cận nghèo được hỗ trợ mua thẻ, cấp thẻ BHYT; 80% số xã đặc biệt khó khăn và 100% số thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn...

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Liên kết hữu ích