A- A+
Sau thực hiện nghị quyết chuyên đề về dồn điền, đổi thửa, nhân dân thôn 4, xã Hà Giang đã có thu nhập khá từ trồng dưa hàng hóa.
(THO)- Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Hà Giang (Hà Trung) đã tập trung xây dựng và quyết liệt thực hiện các nghị quyết (NQ) chuyên đề, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, củng cố tổ chức, khôi phục niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền.
Một trong những NQ chuyên đề được Đảng bộ xã Hà Giang tập trung thực hiện là “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong quản lý sử dụng đất, tài nguyên môi trường và xử lý nợ đọng”. Năm 2016, xã đã xử lý được 60 hồ sơ bán đất trái thẩm quyền/gần 400 suất đất bán trái thẩm quyền; quy hoạch vị trí mới sau dồn điền, đổi thửa (DĐĐT) bán đấu giá hơn 30 vị trí để lấy nguồn giải quyết 1/3 nợ đọng (hơn 1 tỷ đồng) các công trình và đầu tư cơ sở hạ tầng, phục vụ nhân dân. Việc thực hiện quyết liệt NQ chuyên đề này, Hà Giang đã từng bước lấy lại niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương, làm đòn bẩy để tiếp tục thực hiện các NQ chuyên đề tiếp theo.

So với nhiều xã trên địa bàn huyện, Hà Giang là một trong những xã chậm thực hiện DĐĐT nên phương thức sản xuất lạc hậu, giá trị thu nhập thấp, vì thế trong lãnh đạo, chỉ đạo  phát triển kinh tế, đảng bộ đã tập trung thực hiện NQ chuyên đề về DĐĐT. Chỉ trong 6 tháng, toàn bộ các thôn đã hoàn thành DĐĐT. Việc tưởng như khó nhưng lại làm có hiệu quả tương đối cao, được nhân dân đồng thuận. Từ mỗi hộ có 6 đến 7 mảnh giảm xuống còn 1 đến 2 mảnh. Thực hiện 100% cơ giới hóa  các khâu làm đất, gieo cấy, thu hoạch và là đơn vị dẫn đầu huyện về gieo xạ 100% diện tích, góp phần giảm chi phí, tăng năng suất từ 70 đến 75 tạ/ha/vụ. Xã có 62 ha trồng dưa hàng hóa đạt giá trị thu nhập cao gấp 7 lần so với trồng lúa (trong đó có 40 ha đất lúa được chuyển đổi trồng dưa có hiệu quả, tập trung nhiều nhất tại thôn 4 và thôn 6). Cùng với sản xuất nông nghiệp, lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ thương mại trên địa bàn xã những năm qua cũng được chú trọng phát triển. Xã thành lập mới được 2 doanh nghiệp chuyên sản xuất tăm tre và xây dựng, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Đời sống người dân từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 22,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 5,8%.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), với sự hỗ trợ của cấp trên và huy động xã hội hóa, xã Hà Giang đã đầu tư kinh phí và kêu gọi xã hội hóa  xây dựng mới trạm y tế, nâng cấp, cải tạo trường lớp học, đường giao thông, nhà văn hóa thôn và một số công trình khác. Năm 2016, xã đã được công nhận chuẩn quốc gia về y tế, giai đoạn 2011-2020. Cùng với đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được phát động sâu rộng, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 82%. Sự nghiệp giáo dục được quan tâm phát triển. Hiện nay, Hà Giang đã hoàn thành 15/19 tiêu chí NTM.


Đồng chí Lê Văn Tuyên, Bí thư Đảng ủy xã Hà Giang, cho biết: Thực hiện NQ chuyên đề về công tác cán bộ xã đã bố trí sắp xếp, luân chuyển các vị trí phù hợp với năng lực, trình độ, sở trường của mỗi cán bộ, đảng viên nhằm phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ để nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo phát triển kinh tế, xây dựng địa phương ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên đều  phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong việc phát triển kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Đảng ủy phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách các thôn tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chỉ đạo UBND xã và các ngành, đoàn thể tạo điều kiện để nhân dân được tiếp cận các nguồn vốn phát triển kinh tế. Qua đó, nhiều cán bộ, đảng viên đã gương mẫu đi đầu trong DĐĐT, chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang trồng màu có hiệu quả kinh tế cao, như: đồng chí Nguyễn Xuân Xanh (bí thư chi bộ 6), Phạm Ngọc Hạnh (trưởng thôn 6); đảng viên Nguyễn Văn Biên, Mai Thế Hải (thôn 4)...    
In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn