A- A+
Toàn cảnh hội nghị.
(THO) - Sáng 21-3, Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đến cán bộ đoàn chủ chốt trong toàn tỉnh.
Tại hội nghị, đông đảo cán bộ đoàn chủ chốt của 27 huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn được nghe Thường trực Tỉnh đoàn truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời được tiếp thu chương trình hành động của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn thực hiện Nghị quyết số 04. Thông qua hội nghị, giúp cán bộ đoàn chủ chốt các địa phương, đơn vị nắm vững chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong nghị quyết, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong các cấp bộ đoàn. Qua đó, tổ chức học tập, quán triệt đến đông đảo đoàn viên, thanh niên ở mỗi đơn vị, địa phương một cách hiệu quả, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn đã trình bày dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVII trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017-2022; dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện năm 2017 để cán bộ đoàn chủ chốt các địa phương, đơn vị thảo luận, đóng góp ý kiến.
In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn