A- A+
Toàn cảnh hội nghị.
(THO) - Sáng 27-2, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị học tập, phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Tại hội nghị, các cán bộ chủ chốt Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện các chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh được nghe các báo cáo viên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh giới thiệu những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản, cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. 

Trên cơ sở những nội dung của Nghị quyết được truyền đạt tại hội nghị, nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động, tạo phong trào thi đua sôi nổi thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 và những năm tiếp theo. 

 
In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn