A- A+
Toàn cảnh hội nghị.
(THO) - Sáng 18-1, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn thành phố.
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh tầm quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị phải nắm vững những nội dung cơ bản của các nghị quyết, công việc cần triển khai trong tổ chức thực hiện; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Các đảng bộ trực thuộc căn cứ nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm cụ thể của đảng bộ, đơn vị, sớm ban hành kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết, xác định rõ những việc cần làm ngay và các giải pháp khả thi, góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã giới thiệu những nội dung cơ bản, cốt lõi, điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII): Nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết số 05 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và dự thảo các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết.

Trong dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai Chỉ thị số 02 – CT/TU ngày 12/1/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn TP Thanh Hóa 
In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn