A- A+
Các đại biểu tham dự hội nghị.
(THO) - Sáng 18-1, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, các công đoàn ngành trong tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã truyền đạt các nội dung cơ bản Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05- NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06- NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Hội nghị cũng đã triển khai các chương trình, kế hoạch hành động của LĐLĐ tỉnh thực hiện các nghị quyết trên.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn được tiếp thu chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, các cấp công đoàn nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả tại đơn vị. 

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn