A- A+
Toàn cảnh hội nghị.
(THO)- Sáng 13-1, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo ban tuyên giáo, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành ủy; phó trưởng ban tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc; báo cáo viên cấp tỉnh; giảng viên của Trường Chính trị tỉnh; cán bộ, hội viên thuộc các cơ quan báo chí, tuyên truyền; cán bộ chủ chốt Hội Văn học – Nghệ thuật, các ban trực thuộc hội; cán bộ chủ chốt Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật, các hội chuyên ngành.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu phó Trường Chính trị tỉnh giới thiệu những nội dung cơ bản, cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), gồm các nội dung: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Uy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Đây là các nghị quyết rất quan trọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng chí yêu cầu các đồng chí dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, nắm vững nội dung, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, kế hoạch thực hiện của tỉnh để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đạt kết quả cao và thiết thực. Có hình thức phù hợp để tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tổ chức thực hiện Nghị quyết gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện Nghị quyết gắn với thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, cơ quan, đơn vị, từng địa phương, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh cùng cả nước quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 và những năm tiếp theo.  
In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn