Xin được bắt đầu từ một sự kiện lịch sử cách đây gần 30 năm: Ngày 08/4/1987, Ban Chấp hành Trung ương khóa VI ban hành Nghị quyết: “Giải quyết những vấn đề cấp bách về phân phối lưu thông” còn gọi là nghị quyết “Bốn giảm”, trong đó giảm nhịp độ tăng giá là một mục tiêu rất quan trọng.
(THO) - Sáng 21-3, Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đến cán bộ đoàn chủ chốt trong toàn tỉnh.
(THO) - Thời gian qua, việc triển khai học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết (NQ) Trung ương 4 (khóa XII) trong toàn đảng bộ được tổ chức với tinh thần, thái độ nghiêm túc, tích cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của thường trực, ban thường vụ cấp ủy các cấp.
(THO) - Thực hiện Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, những năm qua xã Xuân Phú (Quan Hóa) đã có nhiều giải pháp thu hút các doanh nghiệp vào chế biến lâm sản, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.
(THO) - Thời gian qua, Đảng bộ huyện Thiệu Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, nghị quyết, đề án, cơ chế đã ban hành; trong đó, trọng tâm là phát triển kinh tế. Kết quả, cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện chuyển dịch đúng hướng, tăng trưởng kinh tế cao; tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.
(THO) - Sáng 27-2, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị học tập, phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
(THO) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc xây dựng phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ. Theo Người, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ có vai trò to lớn để nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước thấm sâu vào “tâm lý quốc dân” và đi vào cuộc sống, cổ vũ động viên phong trào hành động cách mạng của quần chúng, tạo ra đột phá trong các lĩnh vực cách mạng.
(THO) - Qua hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 14-7-2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Thành, chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở được nâng cao về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và năng lực lãnh đạo, điều hành, triển khai nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
(THO) - Xuân mới Đinh Dậu 2017 đã về! Như một lẽ tự nhiên, Đảng, Bác Hồ và mùa xuân dân tộc đã trở thành cụm từ quen thuộc, luôn được nhắc đến khi mỗi độ tết đến, xuân về. Cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa bước vào mùa xuân mới căng tràn sức sống với nhiều hứa hẹn về một tương lai tươi sáng của quê hương, đất nước trong giai đoạn cách mạng mới.
(THO) - Huyện ủy Vĩnh Lộc vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
(THO) - Sáng 18-1, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn thành phố.
(THO) - Sáng 18-1, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, các công đoàn ngành trong tỉnh.
 
Liên kết hữu ích