(THO) - Về xã Cẩm Bình (Cẩm Thủy), chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước những đổi thay toàn diện trên mảnh đất này. Những kết quả ấy là sự quyết tâm, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương trong việc chủ động, tích cực đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
(THO) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đông Sơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định tập trung công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, điều động, luân chuyển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và cơ sở là 1 trong 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ.
(THO) - Ngày 19- 6, Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW; Chỉ thị số 12-CT/TW; Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương.
(THO) - Huyện ủy Đông Sơn vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Hội nghị được kết nối trực tuyến các điểm cầu tại 15 xã, thị trấn để triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ.
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành văn bản hướng dẫn việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
Sau 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã góp phần quan trọng trong việc mở rộng dân chủ, tạo điều kiện cho Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền. Những kết quả đạt được sẽ là tiền đề vững chắc để cả hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới.
(THO) - Sáng 30-5, Thành ủy thành phố (TP) Sầm Sơn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn TP. Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu tại các xã, phường trên địa bàn.
(THO) - Sáng 27-5, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TƯ, Chỉ thị số 12 - CT/TƯ, Kết luận số 10 - KL/TƯ của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 13 - CT/TƯ của Ban Bí thư cho 500 lãnh đạo cấp ủy, doanh nghiệp; Bí thư đnagr ủy bộ phận, bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.
(THO) - Sáng 26-5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban bí thư Trung ương Đảng cho cán bộ chủ chốt trong hệ thống công đoàn, báo cáo viên và cán bộ, công chức LĐLĐ tỉnh.
(THO) - Thực hiện Kết luận số 10–KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương (NQTƯ) 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 28-4-2017.
(THO) - Ngày 24-5, Thành ủy TP Thanh Hóa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, kết luận, nghị quyết của Bộ chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố và các phường, xã.
Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng với việc đề ra 3 nghị quyết chuyên đề về kinh tế. Đó là tín hiệu vui đối với nền kinh tế. Điều quan trọng lúc này là đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, là tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả trong thực tiễn.