(THO) - Năm mới, Mậu Tuất - 2018 đang về trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Vào thời khắc đất trời giao hòa, trong gió xuân nhè nhẹ, trong thoang thoảng hương hoa, trong nắng mới xốn xang, cây cỏ đâm chồi nảy lộc, mỗi chúng ta lại trào dâng biết bao cảm xúc vui tươi, phấn khởi, cùng với niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của quê hương, đất nước. Đầu xuân, chúng ta cùng nhìn lại một năm đầy nỗ lực đã qua và dự liệu cho một năm mới, với những ước mơ, kỳ vọng và quyết tâm mới.
Sẽ thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân ở cấp tỉnh.
Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã được Đảng ta xác định trong nhiệm kỳ Đại hội XII.
(THO) - Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), năm 2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Sau 1 năm thực hiện, quyết định đã mang lại hiệu quả bước đầu đáng ghi nhận.
(THO) - Sáng 26-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt trong hệ thống công đoàn, báo cáo viên và cán bộ, công chức LĐLĐ tỉnh.
(THO) - Thực hiện Nghị quyết số 04 và 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường, huyện Hà Trung đã đẩy mạnh tuyên truyền và kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh và công tác vệ sinh môi trường nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.
(THO) - Sáng 24-1, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
(THO) - Những năm qua, việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng luôn được các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, chỉ đạo sâu sát theo tinh thần đổi mới, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực. Đây là nhiệm vụ quan trọng, điều kiện tiên quyết đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống.
(THO) - Để việc học tập, quán triệt nghị quyết đạt hiệu quả, phải chọn nghị quyết phù hợp với địa phương, đơn vị để quán triệt sâu hơn, xây dựng chương trình hành động sát, trúng, đúng với thực tiễn địa phương, đơn vị.
(THO) - Đến tháng 12-2013, ở xã Trung Lý đã xóa ghép và xóa bản trắng đảng viên. Giờ 3 bản đều có chi bộ riêng để lãnh đạo quần chúng nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nếp sống văn hóa mới, bảo vệ đường biên, cột mốc, phòng chống tội phạm ma túy”.
(THO) - Ngay sau khi Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” được ban hành và quán triệt thực hiện, công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã được tăng cường, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm.
Thời gian qua, việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của người dân, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.
 
Liên kết hữu ích