A- A+
Đồng chí Hoàng Văn Hoằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu tại hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Ảnh: Duy Sơn

(THO) - Đến thời điểm này hầu hết các đảng bộ trực thuộc đã cơ bản hoàn thành việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương (NQTƯ) 4 (khóa XI). Nhiều vấn đề đặt ra ở các cấp, các ngành đã được đưa lên bàn nghị sự để phân tích, phê bình, góp ý, qua đó rút ra nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục.
Cùng với kiểm điểm, các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trước mắt. Báo Thanh Hóa có cuộc phỏng vấn đồng chí Hoàng Văn Hoằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy xung quanh nội dung trên.
 
Phóng viên: Đến thời điểm này, hầu hết các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã cơ bản hoàn thành việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy. Xin đồng chí đánh giá khái quát kết quả của đợt kiểm điểm, nhấn mạnh cái được, chưa được cần rút kinh nghiệm cho việc kiểm điểm ở cơ sở.
Đồng chí Hoàng Văn Hoằng: Sau khi kết thúc đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy theo tinh thần NQTƯ 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình và triển khai việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với các đảng bộ huyện, thị, thành phố, Đảng đoàn, ban cán sự Đảng, các sở, ban, ngành, đoàn thể và đảng bộ trực thuộc. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, từ cuối tháng 9-2012 đến nay, đã có 70 đơn vị tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, trong đó có 62 đơn vị đã hoàn thành việc kiểm điểm cả tập thể và cá nhân và 8 đơn vị đã kiểm điểm tập thể.
 
Khi kết thúc kiểm điểm của cấp huyện và tương đương, BTV Tỉnh ủy sẽ có đánh giá, rút kinh nghiệm cụ thể. Tuy nhiên, qua tổng hợp ban đầu của các tổ công tác của BTV Tỉnh ủy phân công theo dõi, chỉ đạo kiểm điểm ở các đơn vị, nhìn chung, BTV các huyện, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh đã triển khai nghiêm túc công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị kiểm điểm theo đúng yêu cầu của Trung ương, của Tỉnh ủy. Việc tổ chức hội nghị kiểm điểm nghiêm túc, không khí thảo luận dân chủ; các thành viên tham dự hội nghị đều phát biểu với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, chân tình; chủ trì điều hành hội nghị đúng trọng tâm, tôn trọng ý kiến phát biểu của mọi người, kết luận rõ từng nội dung. Nhiều vấn đề đặt ra ở các cấp, các ngành đã được thẳng thắn đưa lên bàn nghị sự để phân tích, phê bình, góp ý; qua đó rút ra nguyên nhân, đề ra những biện pháp sửa chữa và khắc phục trong thời gian tới. Đánh giá của các tổ công tác dự kiểm điểm, các đơn vị cơ bản đạt yêu cầu đề ra theo quy định của Bộ Chính trị.
 
Tuy nhiên, cũng cần phải thẳng thắn đánh giá ở một số ít nơi việc tổng hợp, tập hợp ý kiến góp ý của các tập thể, cá nhân đối với tập thể và cá nhân BTV, lãnh đạo cơ quan chưa thật sự chính xác, khách quan; việc chuẩn bị báo cáo kiểm điểm tập thể BTV và tập thể lãnh đạo ở một số cơ quan, đơn vị chưa bám sát vào nội dung NQTƯ 4 và chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy. Tại các đơn vị này, các tổ công tác đã kịp thời bổ khuyết, yêu cầu chuẩn bị bổ sung đến khi bảo đảm yêu cầu mới cho tiến hành kiểm điểm. Để khắc phục những hạn chế đó, Tỉnh ủy đã có văn bản chỉ đạo uốn nắn, chấn chỉnh các biểu hiện lệch lạc trong việc chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình ở cấp huyện và tương đương bảo đảm yêu cầu của Trung ương và Tỉnh ủy để làm gương cho cấp cơ sở chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm.
 
Phóng viên: Cán bộ, nhân dân đặt niềm tin, sự kỳ vọng vào kết quả của việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình lần này. Vậy thưa đồng chí, phương châm chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy về việc khắc phục những khuyết điểm, tồn tại đã chỉ ra đối với tập thể, cá nhân qua kiểm điểm ở các đảng bộ trực thuộc là gì?
Đồng chí Hoàng Văn Hoằng: BTV Tỉnh ủy xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và rất quan trọng trong Đảng, phải được triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, kiên trì, không nóng vội, nhưng phải khẩn trương, kiên quyết, không “chờ xem”, không rơi vào tình trạng trì trệ, hình thức, không làm chuyển biến được tình hình. Ngay sau hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của BTV Tỉnh ủy, BTV đã tổ chức rút kinh nghiệm để cấp huyện và tương đương vận dụng, từ đó làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình ở địa phương, đơn vị mình, làm gương cho cơ sở. BTV Tỉnh ủy yêu cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các ban Đảng, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh ngay trong quá trình chuẩn bị bị kiểm điểm phải thực sự cầu thị, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến góp ý của các tập thể, cá nhân, tiến hành sửa chữa ngay những thiếu sót, khuyết điểm đã rõ của tập thể và từng cá nhân; trong quá trình kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, việc gì đã rõ phải kết luận ngay, đề ra biện pháp khắc phục; vấn đề gì chưa rõ phải giao cho ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục xác minh làm rõ để kết luận “có hay không có và đến mức nào”; những khuyết điểm lớn, gây hậu quả nghiêm trọng của tập thể và cá nhân sẽ tiến hành xử lý theo pháp luật để nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và củng cố niềm tin trong nhân dân. Qua đó, tiếp tục cổ vũ, động viên, nhân rộng những nhân tố tích cực, làm trong sạch tổ chức Đảng, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần tạo động lực mạnh mẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và ở từng địa phương, đơn vị.
 
Phóng viên: Cùng với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đạt kết quả, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên cần phải được quan tâm. Xin đồng chí cho biết, những nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị trong những tháng còn lại của năm 2012 là gì?
Đồng chí Hoàng Văn Hoằng: Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị đó là trong quá trình chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm, không được để tình trạng sao nhãng, bê trễ công việc, do vậy ngay từ quý II-2012, cùng với việc chỉ đạo thực hiện NQTƯ 4 (khóa XI), Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2012. Trong đó, tập trung vào việc chủ động rà soát, bổ sung và triển khai thực hiện tốt các phương án phòng, chống bão lụt, cứu hộ, cứu nạn, nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch vụ mùa, triển khai sản xuất vụ đông theo hướng mở rộng diện tích các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao; thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là dự án công nghiệp; rà soát, nắm chắc tiến độ thực hiện và giải ngân của các dự án, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Trái phiếu Chính phủ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chuyển vốn của các dự án thực hiện chậm, khả năng không giải ngân hết vốn cho các dự án thực hiện nhanh, khối lượng thực hiện lớn nhưng còn thiếu vốn, bảo đảm giải ngân hết kế hoạch năm 2012; phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2012; nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, quan tâm đến các đối tượng bị thiệt hại do lũ lụt, người nghèo, gia đình chính sách và công nhân tại các khu công nghiệp để có phương án cứu trợ kịp thời, không để xảy ra thiếu đói; bảo đảm quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, chủ động xây dựng và quyết định sớm kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2013, lựa chọn triển khai một số nhiệm vụ của năm 2013 ngay từ những tháng cuối năm 2012.
 
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Tin cùng sự kiện:

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán