A- A+
(THO) - Chiều 18-10, Ban Giám hiệu Trường Đại học (ĐH) Hồng Đức đã hoàn thành việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân các đồng chí trong ban giám hiệu theo tinh thần Nghị quyết Trung ương (NQTƯ) 4 (khóa XI). Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, dự và chỉ đạo.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, Ban Giám hiệu Trường ĐH Hồng Đức đã bám sát 3 nội dung kiểm điểm theo tinh thần NQTƯ 4, chỉ rõ những yếu kém, khuyết điểm, tồn tại, đó là: Một bộ phận cán bộ, đảng viên tại các khoa, phòng chưa nắm vững quy định, quy chế, hạn chế trong đấu tranh tự phê bình và phê bình;  số cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn cao vẫn chưa nhiều; công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong đảng ủy, ban giám hiệu chưa toàn diện, sâu sát, chưa dành nhiều thời gian để làm việc với các khối, các khoa, các phòng và chi bộ; vẫn còn tình trạng mất đoàn kết nội bộ ở một đơn vị thuộc trường, một bộ phận sinh viên thờ ơ, bàng quan đến những vấn đề trong cuộc sống, không quan tâm đến những vấn đề xảy ra hàng ngày...

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ghi nhận công tác chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Giám hiệu Trường ĐH Hồng Đức cụ thể, rõ ràng, nghiêm túc, bảo đảm đúng mục đích, đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Chính trị và của BTV Tỉnh ủy. Đồng chí đề nghị, sau đợt kiểm điểm này, trên cơ sở các ý kiến góp ý, ban giám hiệu trường cần bổ sung hoàn thiện bản kiểm điểm của tập thể và cá nhân, tổ chức triển khai ngay một số giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Trước mắt quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái trong một bộ phận nhỏ cán bộ, giáo viên và sinh viên; tiếp tục quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ theo hướng phù hợp; phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của đảng ủy, ban giám hiệu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; ban giám hiệu cần dành nhiều thời gian làm việc với các khoa, phòng và chi bộ, nghe và xử lý có hiệu quả thông tin hai chiều.

Ngày 18-10, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng  Y tế đã kết thúc hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân theo tinh thần NQTƯ 4 (khóa XI). Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, dự và chỉ đạo.

Thảo luận, góp ý dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và cầu thị, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế đã bám sát 3 nội dung kiểm điểm theo tinh thần NQTƯ 4, chỉ rõ những yếu kém, khuyết điểm, tồn tại, đó là: vẫn còn một bộ phận cán bộ, giảng viên trong nhà trường có biểu hiện trông chờ, ỷ lại, có lối sống thực dụng, thiếu nhiệt tình, trách nhiệm; tập thể ban giám hiệu nhà trường chưa khắc phục được giải pháp về quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên “chuẩn”, đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ công tác; trong  lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác, trách nhiệm cá nhân của từng đồng chí trong ban giám hiệu có lúc, có việc còn thiếu sự thống nhất, chưa xác định đúng vị trí, chức năng nhiệm vụ; vẫn còn những công việc các đồng chí phó hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo chưa quyết liệt, chưa “tận gốc”; việc xây dựng kế hoạch của từng đồng chí trong ban giám hiệu chưa khoa học, chưa mạnh dạn kiểm điểm, nhận xét thẳng thắn, còn biểu hiện nể nang, né tránh, chưa phát huy tinh thần phê và tự phê để cùng giúp nhau tiến bộ...

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Đỗ Minh Tuấn đánh giá công tác chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế là nghiêm túc, đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Chính trị và BTV Tỉnh ủy. Đồng chí đề nghị tập thể và cá nhân các đồng chí trong ban giám hiệu nhà trường cần chủ động, tự giác khắc phục, sửa chữa ngay những khuyết điểm, hạn chế. Ngay sau kiểm điểm bổ sung, các ý kiến, góp ý để điều chỉnh  báo cáo chỉ đạo làm rõ một số khuyết điểm trong công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ, công tác tuyển dụng, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc sửa chữa khuyết điểm, tồn tại theo đúng kế hoạch.

 Ngày 17-10, BTV Thị ủy Bỉm Sơn đã hoàn thành việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân theo tinh thần NQTƯ 4  (khóa XI). Đồng chí Lê Đình Thọ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, dự và chỉ đạo.

Với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, dân chủ và xây dựng, quá trình kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí trong BTV thị ủy đã bám sát 3 nội dung của NQTƯ 4. Một số nội dung được tập trung kiểm điểm, tự phê bình và phê bình khá sâu sắc như: BTV có thời gian chưa thường xuyên kiểm tra việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nên chưa kịp thời phát hiện sai phạm và có biện pháp xử lý; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí tuy được quan tâm nhưng còn thiếu biện pháp triệt để và thiết thực; công tác nhận xét, đánh giá, luân chuyển cán bộ còn yếu và nhiều bất cập; quy hoạch cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Do vậy một số lĩnh vực chuyển biến chậm, hiệu quả chưa cao, giải quyết chưa dứt điểm như: xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; chuyển đổi mô hình chợ Bỉm Sơn, giải quyết khiếu nại tố cáo,v.v...

Thấy rõ những khuyết điểm tồn tại và nguyên nhân, BTV Thị ủy Bỉm Sơn đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp khắc phục, trước mắt tập trung tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy; rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các quy chế, quy định, xây dựng kỷ cương, xác định trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, UBND, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng viên công chức, viên chức; giải quyết dứt điểm những tồn đọng, nổi cộm như chuyển đổi chợ, đơn, thư khiếu nại tố cáo...

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Đình Thọ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ghi nhận việc chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của BTV và cá nhân các đồng chí trong BTV thị ủy nghiêm túc, thẳng thắn; đạt yêu cầu theo quy định. Đồng chí đề nghị, BTV  thị ủy tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ,  mục tiêu kinh tế – xã hội từ nay đến cuối năm; tiếp tục các giải pháp khắc phục hạn chế, nhất là những nhiệm vụ cấp bách trước mắt; chuẩn bị và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tốt việc kiểm điểm theo tinh thần NQTƯ 4 (khóa XI); đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012, chuẩn bị điều kiện để bước vào năm 2013.

Tin cùng sự kiện:

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán