A- A+
Các lực lượng phối hợp diễn tập phương án phòng chống bạo loạn, giải cứu con tin, bảo đảm an ninh trật tự.

(THO) - Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa 3 lực lượng (công an – quân đội – biên phòng) trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, trong những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường phối hợp với các đơn vị thuộc Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác phối hợp, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của các lực lượng ngay từ cơ sở.
Với tinh thần trên, các cơ quan quân sự, công an, biên phòng từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát nội dung Hướng dẫn 02 để chủ động xây dựng quy chế phối hợp hoạt động của từng lực lượng theo hướng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, củng cố quốc phòng trên từng địa bàn và nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị. Theo đánh giá của 3 ngành, đến nay, 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh đã xây dựng quy chế phối hợp giữa các lực lượng (công an - quân sự – biên phòng hoặc công an - quân sự) để sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ an ninh – quốc phòng ở cơ sở. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự theo tinh thần Quyết định 107 và Hướng dẫn số 02 được tăng cường; sự phối hợp giữa các lực lượng công an, quân đội, biên phòng trên tuyến biên giới; giữa công an cơ sở với bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và lực lượng dân quân, tự vệ khu vực nội địa đã có chuyển biến về chất. Hầu hết cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn đều ban hành các nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo, coi việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp giữa các lực lượng là nhiệm vụ thường xuyên, mang tính chiến lược, song hành với nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục tình trạng phối hợp không đồng bộ, chồng chéo, “dễ làm, khó bỏ” hoặc để “trống” nhiệm vụ.
 
 Với lực lượng cơ động và tại chỗ rộng khắp (xã có trung đội dân quân cơ động, các thôn xóm có tiểu đội hoặc tổ dân quân) được tổ chức chặt chẽ, nên việc thực hiện quy chế phối hợp được triển khai có hiệu quả, xử lý tốt các vấn đề nảy sinh. Lực lượng dân quân, tự vệ các địa phương đã hỗ trợ đắc lực, hiệu quả cho lực lượng công an xã, thị trấn trong giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, ngược lại, lực lượng công an xã lại tạo điều kiện, môi truờng thuận lợi để dân quân, tự vệ hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 
Không chỉ dừng ở xây dựng quy chế phối hợp, ký kết các văn bản, hằng năm, cơ quan quân sự, công an các cấp đã triển khai nhiều chương trình huấn luyện theo đúng nội dung, chương trình cho chiến sĩ dân quân và công an viên; các phương án bảo vệ trị an giữa Bộ đội Biên phòng với dân quân, công an các xã biên giới, bờ biển được thực hiện nghiêm túc, từng bước nâng cao chất lượng toàn diện của các lực lượng, nhất là phân đội dân quân thường trực tại các xã biên giới trọng điểm.
 
 Qua thực tiễn phối hợp giữa 3 lực lượng ở địa bàn cơ sở cho thấy, ngoài việc phát huy sức mạnh đồng bộ của 3 lực lượng, cấp ủy, chính quyền các cấp cần lãnh đạo phát huy tốt thế mạnh của từng lực lượng, của từng vùng, miền. Đặc biệt, công tác vận động quần chúng phải được đề cao theo phương châm “4 cùng” với nhân dân, nhằm nắm chắc tình hình từ thôn, bản, không để đột xuất, bất ngờ xảy ra. Cùng với chú trọng củng cố, xây dựng lực lượng cả về biên chế, tổ chức, duy trì hoạt động đúng chức năng, cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, dân vận... cho cán bộ, chiến sĩ các lực lượng công an, quân đội, biên phòng, nhất là công an xã, thị trấn và lực lượng dân quân, tự vệ. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện quy chế phối hợp, khắc phục tình trạng “khoán trắng” cho các lực lượng, giúp phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để phát sinh, hình thành điểm nóng ngay từ cơ sở.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán