A- A+
- Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu tham dự kỳ họp,
 
- Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh,
 
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.
 
Trên cơ sở báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các ban, HĐND tỉnh đã thảo luận, phân tích khá toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Và, qua ý kiến phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, HĐND tỉnh thống nhất nhận định:
 
6 tháng đầu năm 2012, vượt lên nhiều khó khăn, thách thức, đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu và giành được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các mặt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,6%, cao gấp gần 2 lần so với bình quân chung của cả nước. Vụ chiêm - xuân được mùa lớn, năng suất lúa đạt 64 tạ/ha, cao nhất từ trước tới nay. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, một số cơ sở sản xuất công nghiệp được hoàn thành và đi vào hoạt động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu, lượng khách du lịch tăng cao so với cùng kỳ. Huy động vốn đầu tư trên địa bàn đạt khá. Hoạt động kinh tế đối ngoại được đẩy mạnh. Văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được chăm lo. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững; cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được quan tâm. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2011 tăng 20 bậc so với năm 2010, xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm mặc dù chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, song trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, chứng tỏ càng khó khăn đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh càng đoàn kết một lòng, với quyết tâm chính trị cao để vượt khó. Những thành tựu đạt được trong 6 tháng đầu năm là rất quan trọng, song, HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém, đó là: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt rất thấp so với cùng kỳ và kế hoạch; sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn, một số sản phẩm truyền thống như: xi-măng, vật liệu xây dựng, bia, thuốc lá... thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, lượng hàng tồn kho lớn. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động, phá sản, giải thể hoặc thu hẹp sản xuất tăng cao. Nhiều doanh nghiệp khó tiếp cận vốn vay tín dụng từ các ngân hàng. Tiến độ thực hiện và giải ngân một số dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, vốn Trái phiếu Chính phủ chậm so với yêu cầu; một số công trình chất lượng còn kém. Tệ nạn ma túy, số đề, cờ bạc, cho vay nặng lãi; tình trạng đình công, lãn công, khiếu kiện vượt cấp... vẫn còn diễn biến phức tạp.
 
Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nguyên nhân khách quan, song, nguyên nhân chủ yếu vẫn là: lãnh đạo một số ngành và cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương chưa thật sự trăn trở, suy nghĩ làm gì và làm như thế nào để địa phương, ngành mình phát triển trong điều kiện khó khăn; chỉ đạo thiếu quyết liệt, thiếu sáng tạo; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm; năng lực, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu.
 
Kính thưa các vị đại biểu,
 
Để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội mà HĐND tỉnh đã quyết nghị từ đầu năm, nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm được xác định là, phải nỗ lực phấn đấu để đạt mức tăng trưởng cao nhất, tiệm cận với mục tiêu đề ra. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm cao, phải biết tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn; phải thật sự linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, phải lựa chọn những công việc trọng tâm, trọng điểm để thực hiện, tạo sự đột phá và chuyển biến rõ nét trên một số lĩnh vực.
 
Với yêu cầu đó, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm:
 
Một là, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; tăng sức mua, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10-5-2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường.
 
Tăng cường kiểm tra, nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh của từng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Chỉ đạo các ngân hàng thương mại thực hiện tốt chính sách tín dụng của Trung ương; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về trần lãi suất huy động và cho vay theo hướng: cơ cấu lại nợ, giãn nợ, giảm lãi suất về mức hiện hành, giảm lãi suất đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh gặp rủi ro khách quan; cho vay mới đối với các dự án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Trường hợp vượt trần tín dụng thì Ngân hàng Nhà nước chủ trì yêu cầu các ngân hàng thương mại hợp vốn để cùng cho vay. Ưu tiên vốn vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, các cơ sở sản xuất công nghiệp có giá trị sản xuất cao, giải quyết nhiều việc làm, đóng góp ngân sách lớn, các nhà thầu thi công các dự án đầu tư đã được ghi vốn năm 2012 và các dự án sẽ được ghi vốn giai đoạn 2013 - 2015. Đơn giản hóa thủ tục, điều kiện cho vay theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Người Thanh Hóa dùng hàng Thanh Hóa”, mở rộng mạng lưới lưu thông, đưa hàng hóa về vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp như thuế, thủ tục xuất nhập khẩu, vay vốn, giao đất, cho thuê đất, đầu tư xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp.
 
Hai là, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng; chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư. Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt Chỉ thị số 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước. Tập trung kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, Trái phiếu Chính phủ và các dự án đầu tư khác. Tăng cường thanh tra, kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng, nhất là các công trình lớn, trọng điểm, công trình đầu tư trên địa bàn miền núi; xử lý nghiêm các chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm. Chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp với các chủ đầu tư tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao cho các dự án, nhất là các dự án: nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, Đại lộ Nam sông Mã, đường ngã ba Voi - Sầm Sơn, Hệ thống tiêu úng Đông Sơn, các dự án trên địa bàn thành phố, Khu Kinh tế Nghi Sơn và các dự án đã đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.
 
Ba là, tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, thực hiện các biện pháp tăng thu, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế; chỉ đạo quyết liệt để thu các khoản thuế liên quan đến đất đai, khoáng sản. Thực hiện tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất và đấu giá quyền khai thác các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách; phấn đấu hoàn thành dự toán HĐND tỉnh giao. Tăng cường kiểm tra, quản lý sử dụng ngân sách, không giải quyết các khoản chi phát sinh ngoài dự toán, trừ các trường hợp khẩn cấp theo quy định.
 
Bốn là, thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội; đánh giá lại các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng cường đầu tư hạ tầng, nhất là đầu tư thủy lợi để nhân dân vươn lên thoát nghèo. Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; quản lý chặt chẽ hoạt động liên kết đào tạo, dạy nghề, tuyển dụng, thuyên chuyển và điều động giáo viên; biên chế số giáo viên mầm non đủ điều kiện vào các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; nắm chắc tình hình, quan tâm giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; xử lý kịp thời các tranh chấp, mâu thuẫn nhằm giảm thiểu các vụ việc đình công, bãi công, khiếu nại đông người, vượt cấp.
 
Năm là, các lực lượng vũ trang thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, trên biển và các địa bàn trọng điểm, chủ động xử lý các tình huống; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng hiệp đồng với các đơn vị, địa phương thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Đẩy mạnh đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen, sử dụng vũ khí, các ổ nhóm tội phạm đòi nợ thuê, tín dụng đen.
 
Kính thưa các vị đại biểu,
 
Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh cũng đã dành thời gian thỏa đáng để thực hiện chức năng giám sát tại kỳ họp; tập trung xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về cải cách thủ tục hành chính; kết quả giám sát của các ban HĐND tỉnh về: thực hiện Luật Quản lý thuế; tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh; sử dụng nguồn vốn hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình 30a. HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo giám sát, đồng thời qua trao đổi, thảo luận, đã làm rõ thêm về thực trạng, nguyên nhân của những yếu kém tồn tại; bổ sung thêm những giải pháp và đề nghị UBND tỉnh, các ngành, các cấp tiếp tục tăng cường chỉ đạo, điều hành nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về những vấn đề nêu trên.
 
HĐND tỉnh đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với các đồng chí giám đốc: Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Thanh Hóa, Điện Lực Thanh Hóa. Nhìn chung, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục có những đổi mới trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trao đổi thẳng thắn nhằm làm rõ tình hình, nguyên nhân và giải pháp khắc phục những yếu kém, tồn tại liên quan trách nhiệm của ngành, như: những khó khăn trong sản xuất công nghiệp; việc quản lý kinh doanh xăng dầu; tình trạng các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ khó tiếp cận vay vốn ngân hàng; những yếu kém, bất cập trong quản lý quỹ bảo hiểm y tế, quản lý thuốc tân dược, phiền hà trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; tình trạng con em các dân tộc thiểu số tốt nghiệp đại học cử tuyển, chính quy nhưng chưa được tuyển dụng, bố trí việc làm; hệ thống đường dây điện, trạm biến áp nhiều nơi xuống cấp nhưng chưa được đầu tư nâng cấp, quản lý, kinh doanh điện nhiều nơi còn để nhân dân bức xúc, vv...
 
Ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp, tiếp thu, nghiêm túc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri; các kiến nghị trong các báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND và các ban của HĐND tỉnh và thực hiện lời hứa khi trả lời chất vấn, báo cáo kết quả thực hiện với HĐND tỉnh tại kỳ họp sau.
 
Trên cơ sở xem xét, thảo luận các tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết về quy định tỷ lệ % phân chia khoản thu từ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế bảo vệ môi trường; nghị quyết về phương án thu phí bảo vệ môi trường đối với khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài, HĐND tỉnh cũng đã thống nhất thông qua nghị quyết về giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Đây là những nghị quyết quan trọng, đề nghị UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để sau khi ban hành đi ngay vào cuộc sống.
 
Kính thưa các vị đại biểu,         
 
Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVI đã thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh kêu gọi đồng bào, chiến sĩ trong tỉnh và những người con Thanh Hóa ở tỉnh ngoài, nước ngoài hãy nêu cao tinh thần yêu quê hương, đất nước; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm và cả năm 2012.
 
Xin kính chúc các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu tham dự kỳ họp, cùng toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
 
Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVI.
 
Xin trân trọng cảm ơn!

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán