A- A+
(THO) - Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012 do Đồng chí Lê Đình Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, trình bày tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVI.
Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI,QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Bước vào năm 2012, kinh tế thế giới phục hồi chậm; thị trường thế giới khó khăn, giá lương thực, thực phẩm và nguyên vật liệu cơ bản biến động phức tạp. Trong nước, lạm phát còn ở mức cao; thị trường thu hẹp; sức mua giảm mạnh; hàng tồn kho lớn; Chính phủ thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, giảm chi tiêu công, lãi suất tăng cao. Ở trong tỉnh, thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, dịch bệnh gia súc, gia cầm có nguy cơ bùng phát, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng và đời sống nhân dân. Trong bối cảnh đó, nhờ sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm giữ được ổn định và có bước phát triển. Kết quả cụ thể trên các lĩnh vực như sau:
 
1. Kinh tế có bước tăng trưởng, một số chỉ tiêu đạt khá so với cùng kỳ và kế hoạch, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.
 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,6%, tuy thấp hơn kế hoạch (13,5%) và cùng kỳ năm trước (12,2%), nhưng gấp gần 2 lần so với bình quân chung      của cả nước (4,31%) và quý sau cao hơn quý trước (quý I là 8,3%, quý II là 8,8%); trong đó: nông, lâm, thủy sản tăng 2,7%; công nghiệp - xây dựng tăng 11,2%; dịch vụ tăng 8,5%. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, đạt được mức tăng trưởng trên là sự nỗ lực cố gắng lớn của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
 
Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 24,3%, giảm 1,3% so với cùng kỳ; công nghiệp - xây dựng chiếm 39,6%, tăng 1,3%; dịch vụ chiếm 36,1%, tương đương cùng kỳ.
 
1.1. Sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển ổn định và đạt kết quả tương đối toàn diện; giá trị sản suất toàn ngành tăng 3,1% so với cùng kỳ. Vụ chiêm - xuân được mùa, năng suất, sản lượng đạt mức cao nhất từ trước đến nay; năng suất lúa ước đạt 64 tạ/ha, tăng 1,1 tạ/ha so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực vụ đông - xuân ước đạt 923 nghìn tấn, vượt 4,3% kế hoạch, tăng 0,3% so với cùng kỳ.
 
Chăn nuôi chuyển biến tiến bộ; đàn lợn tăng 2,8%, đàn gia cầm ổn định, sản lượng thịt hơi các loại tăng 2,2% so với cùng kỳ. Công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, đặc biệt là công tác tiêm phòng được tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt kết quả tích cực; trên địa bàn tỉnh không có dịch lớn xảy ra.
 
Khoanh nuôi tái sinh, chăm sóc, bảo vệ rừng được thực hiện theo kế hoạch; diện tích khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ tăng 1,6% so với cùng kỳ; trồng rừng tập trung đạt 3.486 ha; phòng, chống cháy rừng được quan tâm, nên không để xảy ra cháy rừng. Sản xuất thủy sản tiếp tục tăng trưởng khá; giá trị sản xuất tăng 6,9%, sản lượng thủy sản tăng 6,4% so với cùng kỳ.
 
Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả bước đầu. Đến nay, đã hoàn thành công tác kiện toàn ban chỉ đạo từ tỉnh đến xã; 86% thôn, bản đã thành lập ban phát triển thôn, bản; 224 xã hoàn thành lập quy hoạch, 69 xã hoàn thành lập đề án xây dựng nông thôn mới; đã huy động được nguồn lực trong nhân dân, kết hợp với nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới.
 
Công tác quản lý Nhà nước về đất đai tiếp tục được tăng cường; công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính được thực hiện theo kế hoạch; công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất bảo đảm quy định. Công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường được chú trọng; đã kiểm tra, giám sát môi trường tại 56 cơ sở sản xuất.
 
1.2. Sản xuất công nghiệp mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá; giá trị sản xuất ước đạt 11.099 tỷ đồng, bằng 45% kế hoạch, tăng 14,7% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm có sản lượng tăng cao so với cùng kỳ gồm: giầy thể thao, quần áo, ô tô tải, clinker, quặng secpentin, ferocrom, thủy sản đông lạnh chế biến, tinh bột sắn, điện sản xuất, phân bón,...
 
Công tác vận động, xúc tiến đầu tư và hoạt động kinh tế đối ngoại được đẩy mạnh; quan hệ hợp tác với các nhà tài trợ, các tổ chức tài chính được mở rộng và đạt kết quả tích cực. Tỉnh đã tổ chức hội nghị và làm việc với các nhà tài trợ, các tổ chức tài chính như WB, ADB, JICA, Đại sứ quán Nhật Bản, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam để vận động tài trợ và thúc đẩy tiến độ của các dự án ODA; đã tổ chức thành công các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản; Hội chợ Thương mại miền Tây năm 2012 và tham gia các hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hà Nội, Hà Tĩnh; đã ký hiệp định tài trợ ODA cho một số dự án như: hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã, phát triển cơ sở hạ tầng vùng duyên hải huyện Nga Sơn...
 
Môi trường đầu tư kinh doanh được quan tâm chỉ đạo cải thiện và đạt kết quả khá; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2011 tăng 20 bậc so với năm 2010, là một trong số ít tỉnh tăng bậc nhanh nhất, xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong 6 tháng đầu năm, đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 18 dự án, với tổng nguồn vốn khoảng 5.000 tỷ đồng, trong đó Dự án FDI có số vốn 63 triệu USD; thành lập mới 480 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký 2.810 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.
 
1.3. Các ngành dịch vụ phát triển ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 20.328 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch, tăng 33,5% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 giảm 0,33% so với tháng 5 và là tháng đầu tiên giảm kể từ tháng 6-2010; so với tháng 12-2011, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,95% (cả nước tăng 3%).
 
Xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng cao do các mặt hàng xuất khẩu chủ lực vẫn giữ được thị trường tiêu thụ; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 304 triệu USD, đạt 54% kế hoạch năm và tăng 40% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 125 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ.
 
Hoạt động du lịch, lễ hội diễn ra sôi động; ngành du lịch ước đón được 2,3 triệu lượt khách, tăng 14% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế tăng 37%; doanh thu du lịch đạt 58% kế hoạch năm, tăng 13% so với cùng kỳ. Dịch vụ vận tải đáp ứng yêu cầu sản xuất, đi lại của nhân dân và tăng cao so với cùng kỳ.
 
Các tổ chức tín dụng đã tích cực huy động vốn; tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 23.217 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ; tổng dư nợ ước đạt 34.915 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Lãi suất vay tín dụng đã giảm so với đầu năm.
 
1.4. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 2.659 tỷ đồng, bằng 49% dự toán tỉnh giao, tăng 30% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa đạt 1.909 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu đạt 750 tỷ đồng, gấp 5,2 lần. Chi ngân sách địa phương ước đạt 8.298 tỷ đồng, bằng 57% dự toán cả năm, đáp ứng yêu cầu kinh phí cho triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực.
 
1.5. Huy động vốn đầu tư xã hội trên địa bàn ước đạt 18.870 tỷ đồng, bằng 42% kế hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ, trong đó: vốn ngân sách Nhà nước tăng 4%, vốn tín dụng đầu tư tăng 16%, vốn doanh nghiệp Nhà nước tăng 13%, vốn dân cư và các thành phần kinh tế khác tăng 28%.
 
Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự tập trung chỉ đạo điều hành cụ thể, quyết liệt của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng với sự cố gắng của các ngành, địa phương, các chủ đầu tư nên hoạt động đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách, vốn Trái phiếu Chính phủ đạt kết quả tích cực. Giá trị khối lượng thực hiện 6 tháng đầu năm ước đạt 1.596 tỷ đồng, bằng 49% kế hoạch đã giao; giải ngân đến 15-6 đạt 1.709 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch. Công tác quản lý, sử dụng vốn đã có chuyển biến rõ nét, lũy kế số dư vốn tạm ứng đến 15-6 còn 1.373 tỷ đồng, giảm 405 tỷ đồng (giảm 23%) so với đầu năm. Một số nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân nhanh so với kế hoạch như: chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng; chương trình giống cây trồng, vật nuôi, giống cây lâm nghiệp, thủy sản; đầu tư các bệnh viện tuyến tỉnh; phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào Mông; đầu tư đường cứu hộ cứu nạn; vốn Trái phiếu Chính phủ lĩnh vực y tế, giáo dục.
 
2. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến tiến bộ; một số vấn đề xã hội bức xúc từng bước được giải quyết; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo được quan tâm.
2.1. Hoạt động khoa học và công nghệ tiếp tục được thực hiện theo hướng nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống. Trong 6 tháng đầu năm đã triển khai thực hiện 93 nhiệm vụ khoa học công nghệ, trong đó đã nghiệm thu 8 nhiệm vụ. Công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, sở hữu trí tuệ được tăng cường.
 
2.2. Hoạt động văn hóa, thông tin đã tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tiếp tục được quan tâm; 6 tháng đầu năm đã khai trương xây dựng 103 làng, bản, cơ quan và 8 xã văn hóa; tổ chức thành công Lễ đón Bằng công nhận Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, gắn với Hội nghị tham vấn các Ủy ban quốc gia UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
 
Phong trào thể dục - thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì; tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 8 khu vực 3, đoàn thể thao tỉnh ta giành được 70 huy chương (16 Huy chương Vàng), xếp thứ 3 toàn đoàn. Thể thao thành tích cao giành 153 huy chương (46 Huy chương Vàng) tại các giải đấu quốc gia và quốc tế. Đội bóng đá Thanh Hóa sau 20 vòng đấu, được 26 điểm, xếp thứ 10/14 đội.
 
2.3. Ngành giáo dục và đào tạo đã tập trung rà soát, sắp xếp trường, lớp, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường mầm non, tiểu học, THCS, bảo đảm phù hợp hơn với tình hình thực tế; tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT bảo đảm an toàn; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 99,79%, tăng 0,56%; tốt nghiệp BTTHPT đạt 98,22%, tăng 4% so với năm học trước. Toàn tỉnh có 65 học sinh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, 1 học sinh đạt Huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương và có 2 học sinh được chọn tham dự kỳ thi Olympic quốc tế môn Toán và môn Vật lý năm 2012. Trong 6 tháng đầu năm, có 43 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 816 trường.
2.4. Ngành y tế đã tập trung chỉ đạo các cơ sở y tế nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; nhiều bệnh viện tuyến huyện đã áp dụng thành công một số kỹ thuật chuyên sâu, số bệnh nhân phải chuyển tuyến đã giảm so với cùng kỳ. Công tác y tế dự phòng được quan tâm; công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm 1,8% so với cùng kỳ.
 
2.5. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách với người có công với cách mạng được thực hiện đầy đủ, kịp thời; 6 tháng đầu năm, đã đào tạo nghề cho 27.500 lao động, giải quyết việc làm cho 26.560 lao động, trong đó có 4.300 lao động đi làm việc ở nước ngoài; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,8% so với cuối năm 2011.
 
3. Tình hình chính trị ổn định; an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm chỉ đạo.
 
Các lực lượng vũ trang thường xuyên nắm chắc tình hình tuyến biên giới, trên biển và địa bàn trọng điểm, chủ động xử lý các tình huống, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tuyển quân đợt 1; công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp với công tác phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn năm 2012 được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.
 
An ninh trên các lĩnh vực được bảo đảm. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo, một số vụ việc phức tạp, kéo dài được tập trung giải quyết. Công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm được tăng cường; 6 tháng đầu năm, tai nạn giao thông giảm 16% về số vụ, 21% số người chết và 24% số người bị thương so với cùng kỳ.
 
Cải cách hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước được quan tâm thực hiện, trọng tâm là triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 theo Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ; các cấp, các ngành đã quan tâm áp dụng tiêu chuẩn ISO vào công tác quản lý điều hành. Công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng được thực hiện theo kế hoạch.
 
II. NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm cũng còn những khó khăn, tồn tại, yếu kém, đó là:
 
1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp so với cùng kỳ và kế hoạch; một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn.
 
Diện tích và sản lượng vụ đông đạt thấp so với kế hoạch và cùng kỳ; trồng rừng tập trung, trồng cao su đạt thấp so với kế hoạch; đàn trâu, đàn bò tiếp tục giảm so với cùng kỳ.
 
Sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn; một số sản phẩm công nghiệp có sản lượng tiêu thụ đạt thấp so với kế hoạch và cùng kỳ, như: xi-măng, bia, súc sản đông lạnh xuất khẩu, bao bì...; một số sản phẩm có hàng tồn kho cao như xi-măng, clinker, gạch ceramic...; các nhà máy gang, ferocrom, men thực phẩm sản xuất không ổn định do thiếu nguyên liệu.
Lãi suất cho vay còn cao, nhiều doanh nghiệp khó tiếp cận và hấp thụ vốn, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa do không đáp ứng được điều kiện vay vốn của ngân hàng. Thu nội địa đạt thấp, bằng 41% dự toán tỉnh giao và bằng 96% so với cùng kỳ.
 
2. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm so với cùng kỳ; trong 6 tháng đầu năm có 293 doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh và 196 doanh nghiệp ngừng hoạt động, tăng 43% so với cùng kỳ.
 
3. Tiến độ thực hiện và giải ngân của một số dự án đầu tư từ vốn ngân sách, vốn Trái phiếu Chính phủ còn chậm so với yêu cầu; nhiều gói thầu đã hết hoặc gần hết thời gian thực hiện hợp đồng nhưng thi công cầm chừng. Công tác giải phóng mặt bằng còn chậm và gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.
 
4. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn; hợp đồng giao đất, cho thuê đất của một số dự án đấu giá quyền sử dụng đất, dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư còn bất cập, gây khó khăn cho việc thu ngân sách Nhà nước.
 
5. Một số vấn đề xã hội như đình công, lãn công còn xảy ra; nhà ở cho công nhân ở các khu công nghiệp chậm được giải quyết; nợ đọng bảo hiểm xã hội của người lao động xảy ra ở nhiều doanh nghiệp (toàn tỉnh hiện có 367 đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 6 tháng trở lên, với số tiền khoảng 52 tỷ đồng).
 
6. Tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp xảy ra ở một số địa phương; hoạt động truyền đạo trái phép, khiếu kiện đòi lại đất có nguồn gốc tôn giáo còn tiềm ẩn phức tạp; công tác quản lý lao động nước ngoài còn nhiều hạn chế; tệ nạn ma túy, số đề, cờ bạc, tội phạm có tính chất băng nhóm, tín dụng đen, đòi nợ thuê có xu hướng tăng.
 
Những hạn chế nêu trên có nguyên nhân khách quan do khó khăn của nền kinh tế, song chủ yếu là do hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tính cụ thể và quyết liệt ở một số ngành, địa phương chưa cao, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm, năng lực tổ chức thực hiện còn hạn chế, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu.
 
Phần thứ hai
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM
Trong những tháng cuối năm, kinh tế vĩ mô có chuyển biến tích cực, lãi suất giảm mạnh, thanh khoản của các ngân hàng được cải thiện, lạm phát được kiềm chế, giá cả một số hàng hóa là đầu vào của sản xuất có xu hướng giảm; Chính phủ thực hiện chính sách miễn, giãn, giảm thuế, tiền sử dụng đất và chủ trương ứng trước kế hoạch vốn đầu tư năm 2013 cho một số công trình, dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2012 và năm 2013. Tuy nhiên, kinh tế thế giới vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro; ở trong nước, lãi suất tuy đã giảm mạnh nhưng vẫn còn cao, khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn vay của doanh nghiệp hạn chế; sức mua của nền kinh tế thấp; thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường..., ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Để tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành với mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, các cấp, các ngành cần tiếp tục chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:
 
I. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012
 
Căn cứ mục tiêu kế hoạch năm 2012, để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu cả năm, trong 6 tháng cuối năm, cần phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu sau:
 
- Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 17,7% trở lên; trong đó: nông, lâm, thủy sản tăng 3,5%; công nghiệp tăng 21,1%, xây dựng tăng 23,1%; dịch vụ tăng 19%.
- Sản lượng lương thực đạt 677 nghìn tấn trở lên.
- Kim ngạch xuất khẩu đạt 261 triệu USD.
- Thu ngân sách Nhà nước đạt 2.751 tỷ đồng.
- Huy động vốn đầu tư phát triển đạt 26.130 tỷ đồng.
- Tạo việc làm mới cho 32.440 lao động.
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,2% trở lên.
 
II. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm
1. Tập trung triển khai thực hiện tốt các phương án phòng chống bão lụt, cứu hộ, cứu nạn nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra
 
Các ngành, các địa phương chủ động rà soát, bổ sung hoàn chỉnh phương án phòng chống bão lụt, cứu hộ, cứu nạn, quan tâm đến vùng xung yếu, vùng có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư dự trữ và các điều kiện phục vụ phòng chống bão lụt theo phương châm 4 tại chỗ. Tập trung kiểm tra các công trình đê, kè, cống, kịp thời tu bổ, xử lý các vị trí xung yếu, có nguy cơ mất an toàn. Đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, sớm hoàn thành các công trình đê điều, hồ đập, đáp ứng yêu cầu đối phó với thiên tai trong mùa bão, lũ.
 
Thực hiện nghiêm chế độ trực ban, thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, quản lý chặt chẽ các phương tiện nghề cá và ngư dân ra khơi, thông báo kịp thời cho tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn khi có bão, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do bão lũ. Các địa phương triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống cháy rừng, nhất là các địa bàn có nguy cơ cháy rừng cao.
 
2. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; tăng sức mua, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa
 
- Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ thu mùa trong khung thời vụ tốt nhất; chuẩn bị tốt các điều kiện về giống, nước tưới, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất nông nghiệp; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và vệ sinh thú y. Đẩy mạnh khai thác, nuôi trồng, thu mua, chế biến thủy sản gắn với khai thác hiệu quả các cảng cá; tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ trồng rừng sản xuất, trồng cao su theo kế hoạch. Tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu; tập trung đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn.
 
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10-5-2012 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về thực hiện miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường.
 
- Tăng cường kiểm tra, nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về vốn, điện, mặt bằng, thủ tục hành chính, thị trường tiêu thụ, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Rà soát, phân loại các doanh nghiệp có sản lượng tiêu thụ đạt thấp so với kế hoạch để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm ở mức cao nhất. Khẩn trương thành lập trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch theo hướng nâng cao hiệu quả, gắn với hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ và tìm kiếm cơ hội đầu tư.
 
- Tổ chức thực hiện tốt chính sách tín dụng của Trung ương; thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm giảm mặt bằng lãi suất cho vay, cơ cấu lại nợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận và vay được vốn để khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh; ưu tiên nguồn vốn cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp có triển vọng phát triển, có sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường nhưng đang gặp khó khăn về tài chính.
 
- Tập trung làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; khuyến khích tiêu thụ, tiêu dùng hàng hóa sản xuất trong tỉnh; hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác liên kết, mở rộng mạng lưới lưu thông, đưa hàng hóa về vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức các chương trình khuyến mại nhằm kích thích tổng cầu tiêu dùng của xã hội. 
 
3. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng; chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư
 
- Các cấp, các ngành, các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 3-4-2012 về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng và Công văn số 2782/UBND-THKH ngày 4-5-2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, vốn Trái phiếu Chính phủ. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án, đồng thời tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu ưu tiên sử dụng nguyên vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp trong tỉnh sản xuất có chất lượng, giá cả tương đương với nguyên vật liệu do các doanh nghiệp tỉnh ngoài, nước ngoài sản xuất; tích cực đôn đốc nhà thầu khẩn trương lên phiếu giá đối với các gói thầu, hạng mục đã có khối lượng hoàn thành, đủ điều kiện nghiệm thu thanh toán để hoàn ứng, nhất là các dự án có số dư tạm ứng lớn.
 
Tăng cường thanh tra, kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng, nhất là các công trình lớn, trọng điểm, công trình đầu tư trên địa bàn miền núi. Các chủ đầu tư phải chủ động kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng công trình xây dựng và phải chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND tỉnh về chất lượng các công trình được giao làm chủ đầu tư.
 
- Các cấp, các ngành tăng cường phối hợp với các chủ đầu tư tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, ưu tiên bố trí vốn cho giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng cho dự án, nhất là các dự án bàn giao mặt bằng chậm, kéo dài như: nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, Đại lộ Nam sông Mã, đường ngã ba Voi - Sầm Sơn, hệ thống tiêu úng Đông Sơn, các dự án trên địa bàn thành phố, Khu Kinh tế Nghi Sơn và các dự án đã đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Khẩn trương ban hành và thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng cố tình chây ỳ, chống đối, các tập thể, cá nhân thiếu tích cực, thiếu trách nhiệm trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhằm chấm dứt tình trạng ách tắc, chậm tiến độ dự án do không có mặt bằng thi công.
 
- Các cấp, các ngành và các chủ đầu tư chủ động, khẩn trương triển khai lập và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán của các dự án chuyển tiếp, phục vụ xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013 và chuẩn bị xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2013 - 2015 theo quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15-10-2011 của Thủ tướng Chính phủ.
 
4. Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước; thực hiện các biện pháp tăng thu, tiết kiệm chi, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách; tăng cường quản lý thị trường, kiểm soát giá cả, bình ổn thị trường
 
- Tăng cường công tác quản lý thu, tích cực thực hiện các biện pháp tăng thu, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế; chỉ đạo quyết liệt việc thu tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; khẩn trương tổng hợp, báo cáo Trung ương hỗ trợ phần hụt thu ngân sách do thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thuế, giảm tiền thuê đất... đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời, làm việc cụ thể với các doanh nghiệp có số thu đạt thấp, dự kiến không đạt kế hoạch để nắm tình hình và cùng với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2012.
 
- Tập trung thực hiện tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất và đấu giá quyền khai thác các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện thăm dò, xác định trữ lượng các mỏ mới, chuẩn bị cho kế hoạch đấu giá và cấp quyền khai thác mỏ trong những năm tới.
 
- Tăng cường kiểm tra, quản lý sử dụng ngân sách, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; kiên quyết không giải quyết các khoản chi phát sinh ngoài dự toán, trừ các trường hợp cấp bách; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí chi cho thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước.
 
- Theo dõi sát diễn biến của thị trường, dự báo cung - cầu các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân; làm tốt công tác lưu thông hàng hóa, bình ổn thị trường; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
 
5. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội, bảo đảm tốt an sinh xã hội, tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc
 
- Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới và công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các lớp đầu cấp học; khẩn trương hoàn thành đề án thành lập Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Thể dục, Thể thao vào Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quản lý chặt chẽ hoạt động liên kết đào tạo, dạy nghề, tuyển dụng, thuyên chuyển và điều động giáo viên ở các cấp học; chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, công khai các khoản thu đầu năm học theo đúng quy định, không để tái diễn tình trạng lạm thu ở các trường học và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
 
- Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, tập trung khống chế bệnh chân tay miệng, không để lây lan diện rộng; chuẩn bị đủ vật tư, hóa chất, chủ động giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Triển khai thực hiện việc áp dụng phù hợp khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước.
 
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tổng thể cấp quốc gia bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ và các di tích phụ cận; tích cực đấu mối với các bộ, ngành Trung ương để trình Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch tổng thể cấp quốc gia bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng; khẩn trương lập hồ sơ đề nghị công nhận di tích lịch sử Lam Kinh, di chỉ khảo cổ hang Con Moong là di tích cấp quốc gia đặc biệt; nhanh chóng trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề án “Năm du lịch quốc gia 2015 tại Thanh Hóa”. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thể thao quần chúng; chuẩn bị tốt các điều kiện tập luyện để các đội tuyển thể thao thành tích cao tham gia các giải đấu quốc gia và quốc tế đạt kết quả cao.
 
- Tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tăng cường kiểm tra, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, nhất là trong mùa mưa bão, kỳ giáp hạt, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh để có phương án hỗ trợ kịp thời, gắn với mục tiêu giúp đỡ nhân dân vươn lên thoát nghèo. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động; tập trung thực hiện tốt chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện nghèo. Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, biểu dương, khen thưởng người có công và kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ.
 
Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định pháp luật. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động, đồng thời xử lý kịp thời các tranh chấp, mâu thuẫn, nhằm giảm thiểu các vụ ngừng việc tập thể, đình công trái pháp luật.
 
6. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội
 
Các lực lượng vũ trang thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, trên biển và các địa bàn trọng điểm; duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng hiệp đồng với các đơn vị, địa phương thực hiện công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Tổ chức tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2012 theo kế hoạch.
Giữ vững ổn định chính trị; đẩy mạnh đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự sử dụng vũ khí, các ổ nhóm tội phạm, đòi nợ thuê, tín dụng đen. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn.
 
Tập trung nghiên cứu giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp; hạn chế để xảy ra những vụ khiếu kiện mới phức tạp, nhất là trong quá trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tiến hành điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu gây rối, kích động, lôi kéo, xúi giục, tổ chức các vụ khiếu nại, tố cáo, đình công trái pháp luật.
 
7. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ
 
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động công vụ; đẩy mạnh phân cấp quản lý, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là trong các lĩnh vực quản lý đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, ngân sách.
 
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của bộ máy Nhà nước gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số giải pháp cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; kết luận của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý nghiêm những trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm, không kịp thời các nhiệm vụ được giao; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong thực hiện, giải quyết những vấn đề liên quan.
 
Tiến hành rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; xác định cụ thể những mục tiêu đạt thấp đến thời điểm hiện tại, làm rõ nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra giải pháp phù hợp, tăng cường công tác theo dõi, giám sát, bảo đảm hoàn thành thắng lợi mục tiêu cả năm 2012.
 
Khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013, kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013 - 2015 và năm 2013 để báo cáo các bộ, ngành Trung ương theo quy định.
 
Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, các cấp, các ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ trách nhiệm để tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, trọng tâm, trọng điểm đã đăng ký từ đầu năm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần cùng cả tỉnh hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán