A- A+
Đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu kết luận nội dung hội nghị ngày 28-6-2012.

(THO) - Ngày 28-6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) đã tổ chức hội nghị lần thứ 9, thảo luận và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; quán triệt, triển khai Nghị quyết và các kết luận của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI).
Đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị lần này trong việc bàn các giải pháp nhằm hoàn thành cao nhất các mục tiêu kinh tế – xã hội trong năm 2012. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, phân tích và bàn các giải pháp nhằm tháo gỡ, khắc phục những hạn chế để tiếp tục thúc đẩy công nghiệp phát triển; giải quyết tốt vấn đề vốn cho doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản; bảo vệ, chăm sóc cây trồng vụ đông; phòng, chống bão lụt; phát triển nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, trồng rừng, xây dựng nông thôn mới; giải quyết những vấn đề bức xúc xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh...; thực hiện hiệu quả Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tiếp đó, hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2012. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, báo cáo đã đưa ra 7 nhóm giải pháp nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát huy tối đa năng lực sản xuất của các ngành, lĩnh vực và các thành phần kinh tế. Theo đó, 6 tháng cuối năm, các ngành, các cấp phải tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm, thúc đẩy tăng trưởng. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng; chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư. Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước; thực hiện các biện pháp tăng thu, tiết kiệm chi, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2012, theo nghị quyết HĐND tỉnh. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; tập trung giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng; chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; đề cao kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm và hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành.

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của đồng chí Hoàng Văn Hoằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhằm đánh giá, phân tích rõ những khó khăn, đưa ra các biện pháp tháo gỡ cho sản xuất. Hầu hết các ý kiến cho rằng: Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là rất quan trọng trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, đồng thời đánh giá cao 7 nhóm giải pháp để thực hiện được các mục tiêu đã đề ra. Một số ý kiến phân tích làm rõ hơn nguyên nhân, kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành của một số ngành, lĩnh vực và địa phương. Bên cạnh các nhóm giải pháp đã đề ra, các đại biểu cho rằng cần có sự chủ động, tích cực hơn nữa của các ngành, các địa phương trong việc điều hành, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, khắc phục khó khăn, bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt là trong công tác thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển tiểu - thủ công nghiệp; huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất; giải quyết tình trạng nợ đọng thuế và tiền đấu giá quyền sử dụng đất; tình trạng khiếu kiện đông người; đình công, lãn công... 

Phát biểu tiếp thu các ý kiến của đại biểu, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đánh giá cao các ý kiến phát biểu của các đại biểu, đồng thời cung cấp, phân tích và làm rõ hơn những khó khăn trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm. Đồng chí Trịnh Văn Chiến nêu rõ: Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng 6 tháng đầu năm một số ngành, lĩnh vực vẫn đạt được những kết quả quan trọng về sản xuất nông nghiệp, hoạt động đối ngoại và kinh tế đối ngoại, chỉ số năng lực cạnh tranh, tổ chức thành công Lễ đón Bằng Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, giải quyết một số vụ khiếu kiện tồn đọng, bức xúc kéo dài trong nhiều năm. Về khả năng hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, để đạt được kế hoạch, các ngành, địa phương phải tổ chức thực thi thật tốt nhiệm vụ; rà soát lại các mục tiêu để có giải pháp phù hợp trong điều hành, chỉ đạo và quyết liệt trong việc thực hiện các nhiệm vụ; tập trung tháo gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp. Đối với các dự án ODA, các địa phương đấu mối chặt chẽ với các ngành để đẩy nhanh tiến độ dự án và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chuẩn bị cho các dự án mới. Ưu tiên nguồn vốn cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh các biện pháp tăng thu.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định sự nỗ lực chung của Đảng bộ, chính quyền, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các cấp, các ngành, địa phương cần nghiên cứu kỹ những tồn tại, hạn chế, từ đó xây dựng kế hoạch khắc phục một cách có hiệu quả với quyết tâm chính trị cao nhất. Để hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm 2012, trên cơ sở 7 nhóm giải pháp đã đưa ra thảo luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt trên tất cả các lĩnh vực. Cần ưu tiên, tháo gỡ những nút thắt của nền kinh tế, trong đó phải tháo gỡ được những khó khăn trong sản xuất công nghiệp. UBND tỉnh phải chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thường xuyên rà soát nắm tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và dịch vụ để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Hằng tháng phải giao ban về tiến độ sản xuất công nghiệp, phối hợp với hệ thống ngân hàng tháo gỡ về vốn cho các doanh nghiệp, linh hoạt trong việc cho vay thực hiện dự án mới, đối với nợ cũ thì phải giãn nợ, điều chỉnh hợp đồng, lãi suất. Đối với các doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả, không còn khả năng thanh toán, doanh nghiệp thành lập để chạy dự án, các doanh nghiệp sử dụng vốn vay không đúng mục đích thì xem xét không cho vay. Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức giám sát Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Thanh Hóa và các ngân hàng thương mại trên địa bàn về thực hiện Nghị quyết 13 của Chính phủ và chủ trương của Tỉnh ủy trong việc tạo vốn thúc đẩy sản xuất. Công an tỉnh lập chuyên án điều tra, xử lý theo pháp luật đối với các hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, xiết nợ.

Đối với số lượng hàng hóa tồn kho, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư từ nguồn vốn Nhà nước phải sử dụng các sản phẩm, vật liệu xây dựng sản xuất trong tỉnh, đồng thời xử lý nghiêm các chủ đầu tư không thực hiện yêu cầu này; chỉ đạo các doanh nghiệp còn nhiều hàng tồn đọng báo cáo số lượng, kế hoạch tiêu thụ, giảm giá, đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng vận động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ưu tiên sử dụng các sản phẩm của tỉnh. UBND tỉnh chỉ đạo các xã nằm trong diện xây dựng nông thôn mới của tỉnh sử dụng các sản phẩm vật liệu xây dựng trong tỉnh để xây dựng hệ thống giao thông nội đồng và kênh mương. MTTQ ra lời kêu gọi người Thanh Hóa dùng hàng Thanh Hóa. Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản. Đối với những tồn tại trong xây dựng cơ bản, nếu chủ đầu tư bị nhắc nhở, vi phạm nhiều thì phải chuyển đổi chủ đầu tư. UBND tỉnh rà soát các dự án thủy điện, crom đã hết hạn thì không gia hạn nữa và kiên quyết thu hồi. Đối với các dự án thuê đất đã gia hạn nhiều nhưng không chuyển biến thì kiên quyết thu hồi. Đối với các huyện miền núi được hưởng các nguồn vốn đầu tư thì tập trung ưu tiên phát triển hệ thống thủy lợi nhỏ và cực nhỏ để đồng bào phát triển sản xuất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, các địa phương phải phấn đấu hoàn thành việc thu dự toán ngân sách 2012, tập trung phòng, chống bão lụt, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, giải quyết tốt việc đình công, lãn công, khiếu nại vượt cấp đông người. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về công tác cán bộ; tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên trẻ. Về công tác điều hành, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, huyện rà soát tất cả mục tiêu xem đã thực hiện đến đâu để có những biện pháp triển khai thực hiện các mục tiêu đã đặt ra. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xử lý tốt các mối quan hệ giữa Đảng và chính quyền trong công tác điều hành thực hiện các mục tiêu của từng ngành, từng địa phương. Nâng cao chế độ phối hợp giữa các ngành, các địa phương.

Hôm nay, 29-6, hội nghị tiếp tục làm việc để quán triệt, triển khai Nghị quyết và các kết luận của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI).

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán