A- A+
Công nhân Khu Công nghiệp Lễ Môn, TP Thanh Hóa tham dự mít tinh hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2012.

(THO) - Những năm gần đây, các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước đã chú ý hơn đến công tác phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn theo hướng chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động (CNLĐ).
Từ năm 2008 đến nay, toàn tỉnh thành lập mới 201 công đoàn cơ sở (CĐCS) ngoài Nhà nước, kết nạp mới 23.150 đoàn viên (đạt 231% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2008-2013 đề ra: 10.000 đoàn viên), nâng tổng số CĐCS ngoài Nhà nước lên 576 công đoàn. Riêng 5 tháng đầu năm 2012, toàn tỉnh thành lập mới 13 CĐCS, kết nạp mới 2.953 đoàn viên. Hầu hết, các doanh nghiệp ngoài Nhà nước đều tập trung phát triển tại các khu, cụm công nghiệp có đông CNLĐ như: Khu Công nghiệp Lễ Môn, Khu Công nghiệp Hoàng Long (Hoằng Hóa), Khu Công nghiệp xã Nga Văn (Nga Sơn)...
 
Thực tế cho thấy, những năm qua, các tổ chức CĐCS ngoài Nhà nước trên địa bàn tỉnh ta đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc đồng hành cùng chủ sử dụng lao động xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động. Cụ thể, năm 2011, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng, chỉ đạo công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS giải quyết thành công 10 cuộc ngừng việc tập thể tại các Công ty Giày Sakurai, Aesa, Sunjade...; giải quyết chế độ thai sản cho hơn 100 lao động tại Khu Kinh tế Nghi Sơn; chỉ đạo các cấp công đoàn tham gia cấp cứu kịp thời 298 CNLĐ Công ty TNHH Giầy Hong Fu (Hoằng Hóa) bị ngộ độc thức ăn và đòi nhiều quyền lợi chính đáng hợp pháp cho người lao động theo quy định của Luật Lao động và Luật Công đoàn... Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh và công đoàn cấp trên cơ sở còn chú trọng tới công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức lý luận, những kỹ năng tham gia giải quyết tranh chấp lao động và ngừng việc tập thể... cho đội ngũ cán bộ công đoàn nói chung, cán bộ CĐCS ngoài Nhà nước nói riêng, đồng thời cử cán bộ công đoàn chuyên trách “nằm vùng” nhằm hỗ trợ, giúp cán bộ CĐCS làm tốt nhiệm vụ...
 
Đạt được kết quả trên có nhiều nguyên nhân, song trước hết phải nói đến tính chủ động trong xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp công đoàn ngành, huyện, thị xã, thành phố của LĐLĐ tỉnh; quan tâm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trong CNLĐ và chủ sử dụng lao động về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Lao động, Luật Công đoàn dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Các cấp công đoàn cấp trên đã chủ động hướng dẫn, giúp đỡ CĐCS ngoài Nhà nước xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị người lao động thương lượng với chủ sử dụng lao động ký thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam; CĐCS bước đầu đã nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CNLĐ, kịp thời phản ánh, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền đồng cấp nghiên cứu, giải quyết... Cùng với các hoạt động trên, LĐLĐ tỉnh đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vận động CNLĐ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... đến các CĐCS ngoài Nhà nước, từng bước tạo được sự gần gũi, đoàn kết, nâng cao hiểu biết cho người lao động và chủ sử dụng lao động. 
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của tổ chức CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước còn bộc lộ một số hạn chế. Nội dung tuyên truyền, giáo dục chưa đến được số đông CNLĐ trực tiếp sản xuất và làm việc phân tán, lưu động, do đó việc nắm bắt tư tưởng của người lao động chưa kịp thời. Một số nơi, vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động của tổ chức công đoàn còn mờ nhạt, hiệu quả thấp, đa phần cán bộ công đoàn làm kiêm nhiệm (chiếm 97%) là phó giám đốc, trưởng, phó phòng, nhân viên, công nhân bận việc chuyên môn và chịu sự quản lý của chủ sử dụng lao động nên số cán bộ công đoàn này chưa mạnh dạn đấu tranh bảo vệ người lao động; hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý của công đoàn chưa đáp ứng được yêu cầu của đông đảo người lao động; một bộ phận chủ sử dụng lao động chưa nhận thức đầy đủ về tổ chức công đoàn Việt Nam, còn né tránh; điều kiện vật chất, kinh phí dành cho hoạt động công đoàn còn nhiều khó khăn.
 
Để tháo gỡ khó khăn, thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với điều kiện sống và làm việc của CNLĐ; hướng dẫn CĐCS ngoài Nhà nước chủ động tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến CNLĐ (nhà ở, việc làm, tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, điều kiện sống và làm việc); cử cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc tại cơ sở, giúp CĐCS ngoài Nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với chủ sử dụng lao động tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị người lao động, phát động phong trào học tập và tự học nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp... trong CNLĐ.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán