A- A+
Một góc TP Thanh Hóa hôm nay. Ảnh: Minh Hiếu

(THO) - Ngày 29-2-2012, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Đông Sơn và Quảng Xương để mở rộng địa giới hành chính TP Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc TP Thanh Hóa.
Nhân dịp này, Báo Thanh Hóa có cuộc trao đổi với đồng chí Đào Trọng Quy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố, nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ thêm về mục đích, ý nghĩa; công tác chuẩn bị cũng như thời cơ, thách thức trước sự kiện quan trọng này.
 
- Phóng viên: Mở rộng địa giới hành chính (ĐGHC) thành phố Thanh Hóa (TPTH) là yêu cầu tất yếu phục vụ mục tiêu phát triển. Vậy thưa đồng chí mục đích, ý nghĩa của vấn đề này là gì?
- Đồng chí Đào Trọng Quy: Ngày 7-11-2008 Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Nghị quyết 07 về xây dựng và phát triển thành phố trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.
 
Sau khi có Nghị quyết 07, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn cùng với UBND thành phố nghiên cứu điều chỉnh và bổ sung quy hoạch chung của TPTH nhằm thực hiện các mục tiêu đã đề ra.
 
Vì vậy, yêu cầu đặt ra với mục tiêu điều chỉnh quy hoạch là: Xây dựng TPTH trở thành đô thị tỉnh lỵ, là trung tâm hành chính - chính trị hiện đại tiến tới mô hình “Chính phủ điện tử”; một thành phố sinh thái, thân thiện với chất lượng cao về môi trường sống tự nhiên, thành phố dân sinh. Là trung tâm kinh tế lớn, phát triển bền vững với các ngành: dịch vụ, thương mại, du lịch và công nghiệp giữ vai trò chủ đạo; trung tâm bảo tồn văn hóa lịch sử, du lịch và đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh, vùng và cả nước, sẵn sàng đảm trách vai trò hậu cần chiến lược trong hệ thống phòng thủ quốc gia.
 
- Phóng viên: Được biết, ngày 27-6-2012, TPTH chính thức công bố Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 29-2-2012 của Chính phủ về việc điều chỉnh ĐGHC. Đồng chí cho biết đôi nét về công tác chuẩn bị của thành phố cũng như của các địa phương liên quan.
- Đồng chí Đào Trọng Quy: Ngày 29-2-2012, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05/NĐ-CP về việc điều chỉnh ĐGHC các huyện Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Đông Sơn và Quảng Xương để mở rộng ĐGHC thành phố và thành lập phường thuộc TPTH. Đây là niềm vinh dự và là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong công tác hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố cũng như các huyện và 19 đơn vị tháp nhập về thành phố. Ý thức được tầm quan trọng, ngay sau khi Chính phủ có nghị quyết, UBND tỉnh ban hành kế hoạch và các văn bản, chỉ đạo việc triển khai thực hiện nghị quyết. Thành phố đã chủ động phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh, các huyện Hoằng Hóa, Đông Sơn, Thiệu Hóa, Quảng Xương chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho công tác triển khai thực hiện.
 
TPTH đã phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết số 05 của Chính phủ và Kế hoạch số 43 của UBND tỉnh đến tất cả các cơ quan trong hệ thống chính trị, đến cán bộ và các tầng lớp nhân dân; nêu rõ những nội dung, công việc liên quan đến công tác mở rộng ĐGHC. Bên cạnh đó, cùng với chủ động biên soạn hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác bàn giao để phối hợp với các địa phương, bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định và hướng dẫn của Sở Nội vụ, TPTH đã chỉ đạo tiến hành các thủ tục cần thiết khắc đổi 396 con dấu mới của 19 đơn vị tháp nhập về thành phố, đồng thời lập các tổ công tác thực hiện bàn giao ĐGHC với các huyện để đến 0 giờ ngày 1-7-2012 các xã, phường chính thức chuyển sinh hoạt về TPTH.
 
- Phóng viên: Mở rộng ĐGHC thành phố là cơ hội để thành phố phát triển, nhưng cũng đặt ra cho thành phố nhiều thách thức mới. Xin đồng chí cho biết những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện?
- Đồng chí Đào Trọng Quy: Cùng với vị thế của đô thị tỉnh lỵ, điều kiện tự nhiên và đầu mối giao lưu giữa hai vùng kinh tế Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau khi được mở rộng ĐGHC TPTH sẽ có diện tích tự nhiên 14.667,07 ha, dân số đô thị khoảng 343.294 người, có 37 đơn vị hành chính (14 phường, 23 xã). Đây sẽ là lợi thế, là nguồn lực quan trọng để thành phố quy hoạch phát triển không gian kiến trúc, quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư; phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm có hàm lượng chất xám, bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh môi trường; gắn với phát triển văn hóa, du lịch, thể thao, y tế, giáo dục, đào tạo...
 
Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội và thuận lợi, cũng đặt ra cho thành phố nhiều thách thức và khó khăn, nhất là bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ hệ thống cơ chế chính sách phát triển; việc chăm lo cho nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống của người dân khu vực nông thôn ngoại thành; việc xây dựng cơ sở vật chất giáo dục, y tế, văn hóa xã hội khu vực nông thôn; vấn đề bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ, công chức, v.v...
 
 Phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, thử thách, phấn đấu xây dựng thành phố trở thành đô thị loại I trước năm 2015, công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác cán bộ nói riêng được cấp ủy, chính quyền thành phố đặc biệt quan tâm. Cùng với việc tổ chức triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện tốt hơn Nghị quyết 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, có phẩm chất và năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, bảo đảm tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Coi trọng việc đổi mới quan điểm, nội dung và phương pháp đánh giá cán bộ; nội dung và phương pháp quy hoạch cán bộ, gắn với tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, khả năng thích ứng với công việc và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng thành phố hiện đại, văn minh.
 
Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán