A- A+
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự hội nghị triển khai Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị.

(THO) - Sáng 14-5-2012, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TƯ ngày 9-12-2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp và chủ tịch các hiệp hội doanh nghiệp.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Hoằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lô Thị Luân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Hoằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ vai trò, vị trí quan trọng của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời nhấn mạnh: Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị khóa XI là chủ trương lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với đội ngũ doanh nhân trong giai đoạn hiện nay. Do vậy, đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị quán triệt kỹ các nội dung của nghị quyết, tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến nhằm xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Hiện nay, tình hình kinh tế thế giới và trong nước đang có nhiều khó khăn, tỉnh ta đang thực hiện Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011-2015, vì vậy càng phải khẩn trương đưa Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống, nhằm xây dựng và phát huy mạnh mẽ vai trò của đội ngũ doanh nhân Thanh Hóa trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Tiếp đó, hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết 09, làm rõ một số tình hình về đội ngũ doanh nhân của Việt Nam và  tỉnh Thanh Hóa; các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng đối với việc xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lô Thị Luân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch số 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 09; nghe đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trình bày dự thảo chương trình hành động  thực hiện Nghị quyết số 09. Theo đó, mục tiêu chính của Chương trình là xây dựng đội ngũ doanh nhân trong tỉnh ngày càng lớn mạnh, có đủ năng lực và sức cạnh tranh cao, đủ trình độ để lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, hiệu quả. Phấn đấu đến năm 2020 có một số doanh nghiệp trong tỉnh có thương hiệu đạt tầm cỡ quốc gia và khu vực Đông - Nam Á. Thực hiện mục tiêu này, tỉnh sẽ ban hành kịp thời một số cơ chế, chính sách tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho doanh nhân, doanh nghiệp; chính sách hỗ trợ đội ngũ doanh nhân mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, khuyến khích phát triển doanh nhân khu vực nông thôn, gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò của các tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lô Thị Luân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các tổ chức Đảng, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 tại địa phương, đơn vị mình, gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2012; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa và các hiệp hội doanh nghiệp chủ động phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh liên quan tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ các doanh nghiệp; tiếp tục tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn, giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh; thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp phát triển; tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán