A- A+
(THO) - Sáng 8-5, tại Trường Quân sự tỉnh, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Thanh Hóa phối hợp với Trường Quân sự Quân khu 4 tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 2 (khóa 52 ).
Dự và chỉ đạo lễ khai giảng có các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Lê Đình Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng các đồng chí thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh, đại diện Phòng Dân quân, Trường Quân sự Quân khu 4.
 
Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh lần này có hơn 70 đồng chí là giám đốc, phó giám đốc các sở, ban, ngành, cấp tỉnh; lãnh đạo chủ chốt các huyện, thị xã, thành phố và các đồng chí cán bộ lãnh đạo quản lý có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 đến dưới 1,3...

Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu 13 chuyên đề chính, 4 chuyên đề bổ trợ, 6 tài liệu liên quan; tập trung vào các nội dung như: Những vấn đề cơ bản về Học thuyết Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh; những vấn đề cơ bản về quản lý Nhà nước về an ninh chính trị; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân; một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện, các trạng thái quốc phòng và tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; một số vấn đề bảo vệ an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế - xã hội trong tình hình mới... Tổ chức tham quan thực tế về vũ khí, khoa học, công nghệ quân sự, quốc phòng ở một số đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo lớp học, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng và đồng chí Lê Đình Thọ, đã nêu khái quát đặc điểm tình hình quân sự - quốc phòng của thế giới, khu vực và trong nước những năm gần đây, đồng thời quán triệt mục đích, yêu cầu đối với đội ngũ giảng viên và học viên tham gia lớp học, trong đó nhấn mạnh: Các học viên phải tích cực học tập, nghiên cứu những quan điểm đường lối của Đảng, Nhà nước, thường xuyên cập nhật thông tin về quốc phòng - an ninh, từ đó làm tròn trách nhiệm tham mưu cho cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.
Khánh Trình
(Bộ CHQS tỉnh)

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán