A- A+
Một góc xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Lộc).

(THO) - Nghị quyết liên tịch 02 đã tạo cơ hội cho hàng chục ngàn hội viên nông dân trong tỉnh được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư vào phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo, qua đó tác động tích cực đến công tác hội và các phong trào thi đua trong nông dân.
Theo đánh giá của Thường trực Hội Nông dân (HND) tỉnh, thực hiện Nghị quyết liên tịch 02 (trước đây là 2308) ngày 30-6-2010 giữa Ngân hàng Nhà nước và Trung ương HND Việt Nam về việc phối hợp thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP của Chính phủ, HND tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, tạo điều kiện về vốn cho nông dân vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến tháng 12- 2011, tổng dư nợ đạt 1.516 tỷ 602 triệu đồng, cho trên 95.740 lượt hội viên nông dân vay, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ còn 0,21% (3,1 tỷ đồng). Nguồn vốn ưu đãi này là chỗ dựa tin cậy, giúp hội viên nông dân đầu tư vào trồng trọt, chăn nuôi, phát triển ngành nghề, dịch vụ, xóa đói, giảm nghèo, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng.

Để có được kết quả trên là do Thường trực Tỉnh hội đã có nhiều giải pháp trong công tác chỉ đạo, trong đó tập trung vào việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định liên quan đến chính sách, đời sống, việc làm của hội viên, nông dân. Các cấp hội đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành lập mới và kiện toàn lại ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết theo đúng thành phần; thường xuyên rà soát nhu cầu vay vốn của hội viên nông dân; tổ chức tốt việc đánh giá, bình xét các hộ đủ điều kiện để được vay vốn. Để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, sử dụng vốn vay hiệu quả, hàng năm các cấp hội thường xuyên tổ chức giao ban để giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở; chỉ đạo nâng cao chất lượng các tổ vay vốn, lựa chọn những cán bộ có năng lực, nhiệt tình với công tác hội tham gia vào các tổ vay vốn, nhằm bảo đảm cho việc quản lý, sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, mang lại hiệu quả thiết thực. Ngoài ra, còn phối hợp với ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn các huyện, thị xã, thành phố mở các lớp tập huấn nghiệp vụ tín dụng ngân hàng cho cán bộ hội, tổ trưởng vay vốn; duy trì chế độ giao ban định kỳ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động vay vốn tại cơ sở. Tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân như tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật; tư vấn giúp nông dân xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh; các lớp học nghề ngắn hạn; mua phân bón chậm trả...

Thông qua tổ chức hội đã giúp hội viên nông dân vay vốn thuận lợi, thủ tục đơn giản, giảm được thời gian giao dịch trong quá trình vay vốn, cũng như tình trạng vay nặng lãi ở khu vực nông thôn... giúp bà con có điều kiện đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động phát triển kinh tế gia đình. Nhiều hộ nông dân đã biết tính toán, mạnh dạn lựa chọn phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp, hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao không những nâng cao thu nhập cho gia đình mà còn tạo thêm công ăn, việc làm cho một bộ phận lao động địa phương. Ông Trịnh Giáp, thôn 4, xã Thọ Vực (Triệu Sơn), cho biết: Năm 2011, được vay 20 triệu đồng từ ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện cùng với vốn tự có, gia đình đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi 30 lợn thịt, 400 gia cầm và cá, đạt doanh thu hàng trăm triệu đồng, sau khi trừ chi phí còn lãi trên 30 triệu đồng/năm. “Nhờ được vay vốn cùng với tư vấn, hướng dẫn sử dụng đồng vốn đã mang lại hiệu quả thiết thực trong quá trình sản xuất, làm cho gia đình tôi càng thêm gắn bó, tin tưởng vào tổ chức hội” - ông Giáp tâm sự. Theo ông Lê Văn Thuần, chi hội trưởng nông dân, kiêm tổ trưởng tổ vay vốn thôn 4, thì hiện nay tổ đang quản lý trên 1 tỷ 240 triệu đồng cho 70 hội viên vay. Do có sự quản lý, giám sát chặt chẽ của tổ vay vốn nên phần lớn hội viên trong tổ sử dụng nguồn vốn hiệu quả, hàng tháng trả lãi cho ngân hàng đúng quy định, không có nợ xấu.
 
Nghị quyết liên tịch 02 đã tạo cơ hội cho hàng chục ngàn hội viên nông dân trong tỉnh được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư vào phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo, qua đó tác động tích cực đến công tác hội và các phong trào thi đua trong nông dân. Đây chính là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thu hút ngày càng nhiều nông dân tham gia vào tổ chức hội, xây dựng tổ chức cơ sở hội ngày càng vững mạnh. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, các cấp hội tiếp tục phối hợp với ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn trong tỉnh đẩy mạnh các hoạt động, tạo điều kiện tốt nhất để ngày càng có nhiều hội viên nông dân được vay vốn sản xuất, kinh doanh, phấn đấu năm 2012 dư nợ tăng từ 8% trở lên, 95% số xã đồng bằng có tổ vay vốn; tích cực xây dựng mô hình trình diễn, hướng dẫn hội viên nông dân nghèo biết cách làm ăn, góp phần nhanh chóng xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán