A- A+
Lực lượng tự vệ TP Thanh Hóa huấn luyện bắn đạn thật. Ảnh: Khánh Trình (Bộ CHQS tỉnh)

(THO) - Qua kiểm tra huấn luyện hàng năm của cơ quan quân sự các cấp, có 100% đạt yêu cầu, chất lượng huấn luyện năm sau cao hơn năm trước, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí, trang bị.
Dân quân, tự vệ (DQTV) là lực lượng vũ trang quần chúng ở cơ sở, không thoát ly sản xuất, công tác; là một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự các cấp; là một trong những công cụ chủ yếu để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Nhận thức rõ điều đó, những năm qua cấp ủy, chính quyền và cơ quan quân sự các cấp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa (TPTH) đã ban hành nhiều nghị quyết để lãnh đạo, đồng thời xây dựng chương trình hành động cụ thể về xây dựng lực lượng DQTV theo đúng tinh thần Chỉ thị số 16 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV, dự bị động viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc tổ chức thực hiện được triển khai chặt chẽ từ khâu khảo sát, rà soát, đến phân loại chất lượng từ cơ sở, trên cơ sở đó có biện pháp củng cố, xây dựng lực lượng sát với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.

Đến nay, công tác xây dựng lực lượng DQTV được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng pháp lệnh ở 100% các xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp; tỷ lệ DQTV so với số dân bảo đảm đúng quy định; chất lượng chính trị, trình độ quân sự và khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân đạt 27,21%, trong lực lượng tự vệ đạt 34,6%. Với biên chế thành các trung đội cơ động, trung đội chiến đấu tại chỗ; các binh chủng phòng không 37 ly, súng máy phòng không 12,7 ly, cối 82 ly, lực lượng DQTV luôn tích cực tham gia các hoạt động giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống thiên tai, trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở địa phương, cơ sở. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quân sự các cấp đã chủ động tham mưu, đầu tư xây dựng lực lượng DQTV ở các địa bàn trọng điểm, các cơ sở còn gặp nhiều khó khăn, bảo đảm chất lượng đồng đều, rộng khắp trên từng địa bàn của toàn thành phố. Với đủ các thành phần, binh chủng có quy mô tổ chức, biên chế, cơ cấu tinh gọn, phù hợp với tổ chức hành chính trên từng địa bàn dân cư và các loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh, hoạt động của lực lượng DQTV ngày càng phát huy hiệu quả. Với sự giúp đỡ của Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố, ban CHQS các xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp thường xuyên được củng cố, kiện toàn đủ 3 chức danh chủ chốt theo quy định để hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, gắn với công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ kế cận của cơ sở.

Cùng với tổ chức xây dựng lực lượng, cấp ủy, chính quyền các địa phương luôn chú trọng nâng cao chất lượng chính trị, coi đây là nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng DQTV. Hiện tại, hầu hết các cơ sở đã làm tốt công tác tuyển chọn những người đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống biên chế vào lực lượng DQTV, kịp thời phát hiện đưa ra khỏi lực lượng những người không đủ độ tin cậy về chính trị. Thông qua hoạt động, các đơn vị quan tâm đúng mức tới công tác tạo nguồn phát triển đoàn viên, đảng viên, đưa tỷ lệ đảng viên, đoàn viên trong DQTV ngày càng cao.

Cùng với những mặt công tác trên, công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cho lực lượng DQTV được thực hiện nghiêm túc theo đúng nội dung, chương trình quy định. Ban CHQS các cấp thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về chính trị quân sự, phương pháp huấn luyện, trình độ tổ chức chỉ huy và năng lực làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác quốc phòng - quân sự địa phương. Với phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, ban CHQS các cấp tăng cường huấn luyện thực hành, sát với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn địa bàn; gắn việc huấn luyện nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng cơ động với lực lượng chuyên môn binh chủng, bảo đảm cho mọi đối tượng có đủ trình độ kỹ, chiến thuật, khả năng sử dụng vũ khí, trang thiết bị và khả năng hiệp đồng trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Qua kiểm tra huấn luyện hàng năm của cơ quan quân sự các cấp, có 100% đạt yêu cầu, chất lượng huấn luyện năm sau cao hơn năm trước, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí, trang bị. Đặc biệt, bên cạnh nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, lực lượng DQTV còn là lực lượng tham gia tích cực, hiệu quả các nội dung diễn tập khu vực phòng thủ; diễn tập phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn và diễn tập chiến đấu trị an cấp xã, phường, nhiều năm liền được Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao. Sự lớn mạnh của lực lượng DQTV trên địa bàn TPTH cả về số lượng và chất lượng đã góp phần quan trọng, trong thực hiện mục tiêu xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán