A- A+
(THO) - Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc thành lập chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn theo tinh thần Chỉ thị số 10/CT của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chi bộ Giao An (Lang Chánh) được ban thường vụ huyện ủy lựa chọn tổ chức làm điểm để rút kinh nghiệm.
 Ngay sau đại hội chi bộ cơ quan xã, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, chi bộ đã xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên trong chi bộ; đồng thời, đề ra các chủ trương, giải pháp phấn đấu xây dựng chi bộ cơ quan đạt trong sạch, vững mạnh.

Nét nổi bật là, từ khi thành lập, cấp ủy đã lãnh đạo chi bộ cơ quan xã duy trì nghiêm chế độ làm việc ở công sở theo đúng thời gian quy định, đáp ứng được yêu cầu, bảo đảm tham mưu kịp thời cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Vì vậy, hiệu quả, chất lượng công việc được nâng lên. Cấp ủy đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng, từng bước đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng. Việc thảo luận công tác Đảng được gắn với thảo luận những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Đặc biệt, với tinh thần đổi mới, cấp ủy đã mạnh dạn đưa nội dung sinh hoạt theo chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ; gắn sinh hoạt chi bộ với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, là một trong những tiêu chí đánh giá tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Với mô hình mới, cấp ủy, Chi bộ Giao An đã phát huy tốt vai trò hạt nhân, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Qua đánh giá phân loại hàng năm, chi bộ đều đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỷ lệ cao. 

Tuy nhiên, cũng từ thực tiễn sinh hoạt của Chi bộ Giao An cho thấy, do đảng viên đều là những người giữ các vị trí chủ chốt trong Đảng, chính quyền, đoàn thể của địa phương nên có những kỳ sinh hoạt, nội dung của chi bộ gần như đồng nhất với nội dung sinh hoạt cơ quan; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công tác tổ chức, kiểm tra hay công tác phát triển đảng viên ít được đánh giá sâu sắc mà thường quan tâm hơn đến việc đánh giá kết quả thực hiện công tác chuyên môn. Có thời điểm do hoàn cảnh thực tế chi phối, việc xây dựng nghị quyết của chi bộ còn chung chung, chưa sát với yêu cầu nhiệm vụ của chi bộ cơ quan xã, nhất là việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên, việc “đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”. Tình trạng chưa tách bạch giữa sinh hoạt chi bộ cơ quan xã với họp đảng ủy, họp ban thường vụ, giao ban thường trực đảng ủy, thường trực HĐND, UBND vẫn còn. Về nội dung sinh hoạt, có lúc vẫn nặng về phổ biến, ít chú ý đi sâu kiểm điểm vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của chi bộ cũng như tính tiền phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, Chi bộ Giao An đang tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ chi ủy viên, nhất là năng lực công tác Đảng của bí thư chi bộ; đồng thời, tranh thủ tốt hơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên trong việc tổ chức rút kinh nghiệm, định kỳ sơ kết, tổng kết, tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên là những lãnh đạo chủ chốt phát huy dân chủ, khơi dậy tiềm năng to lớn, đóng góp trí tuệ nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán