A- A+
Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng phát huy vai trò trong quá trình đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn tại xã Định Hải (Tĩnh Gia).
(THO) - Thời gian qua, ủy ban MTTQ các cấp huyện Tĩnh Gia làm tốt vai trò trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức và động viên nhân dân tích cực tham gia các hoạt động xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.
Trong công tác xây dựng Đảng, ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở phối hợp với chính quyền, các đoàn thể tích cực phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú cho cấp ủy xem xét bồi dưỡng, kết nạp, tạo nguồn phát triển đảng viên; tham gia góp ý cho các tổ chức đảng trong tổ chức sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở và góp ý cho các đảng viên về đạo đức, lối sống, quan hệ với quần chúng nhân dân... Ban thường trực MTTQ huyện tích cực tham gia hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND huyện với các hộ dân còn vướng mắc, tồn tại trong thực hiện đo đạc, kiểm đếm, đền bù giải phóng mặt bằng tại các xã: Hải Yến, Hải Bình, Hải Hà, Ninh Hải... đóng góp ý kiến với tập thể, cá nhân, cán bộ, đảng viên trong công tác quản lý Nhà nước, chỉ đạo, điều hành của chính quyền theo đúng quy định của pháp luật; qua đó giải quyết bức xúc, dư luận, tăng cường sự đồng thuận thống nhất trong nhân dân.


Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các đoàn thể chính trị, xã hội tích cực xây dựng khối đại đoàn kết, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, như:  “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh”; “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... MTTQ các cấp đã tích cực vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng; thực hiện quy hoạch và chỉnh trang khu dân cư; hiến đất, góp công xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn và đường bê tông trong khu dân cư. Kết quả đến nay, toàn huyện có 6 xã hoàn thành XDNTM, 14 xã đạt từ 14-17 tiêu chí.


Xác định rõ vai trò của nhân dân trong việc xây dựng chính quyền vững mạnh, ủy ban MTTQ từ huyện đến các xã, thị trấn và ban công tác mặt trận khu dân cư tích cực phát huy quyền làm chủ của nhân dân, làm tốt công tác phối hợp, tạo điều kiện để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, giám sát hoạt động của đại biểu dân cử, nhất là giám sát về các dự án đầu tư vào địa bàn, lựa chọn chương trình xây dựng, kết cấu hạ tầng, công khai đóng góp hỗ trợ... Thông qua hoạt động của 34 ban thanh tra nhân dân, 27 ban giám sát đầu tư cộng đồng, nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình một cách hiệu quả; nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm đã được phát hiện, xử lý nghiêm minh... góp phần quan trọng trong việc xây dựng các cấp chính quyền vững mạnh.


Với vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân,Ủy ban MTTQ chủ trì phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri của ĐBQH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tại 2 đơn vị bầu cử  và đại biểu HĐND huyện tại 10 đơn vị bầu cử trong toàn huyện. Hội nghị tiếp xúc có đông đảo cử tri tham gia; có ít nhất 8-10 ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị. Ủy ban MTTQ từ huyện đến xã tổng hợp các ý kiến tham gia, đề xuất phản ánh đến các cấp có thẩm quyền, trách nhiệm trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri bảo đảm đúng quy trình, quy định.


Tiếp tục cụ thể hóa Quyết định 218 của Bộ Chính trị, đến nay, có 31/34 xã, thị trấn đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa chủ tịch UBND xã với nhân dân. Người dân tích cực đóng góp ý kiến vào hoạt động quản lý Nhà nước trong thực hiện nghị quyết HĐND, việc triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua kết quả tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đối với XDNTM cho thấy có tới 95% nhân dân đồng thuận, ủng hộ.


Những kết quả đạt được của ủy ban MTTQ các cấp ở huyện Tĩnh Gia trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền; đồng thời, phát huy quyền làm chủ và ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc góp phần làm trong sạch tổ chức đảng và xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân ngày càng vững mạnh.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa