A- A+
Lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật do Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức (tháng 9-2017).
(THO) - Xác định công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình hoạt động của công tác mặt trận, ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt công tác vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Tham gia thảo luận, tập hợp ý kiến đóng góp vào các văn kiện của Đảng, đồng thời duy trì tốt việc tiếp xúc cử tri của ĐBQH và HĐND các cấp. Ủy ban MTTQ các cấp cũng đã tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát của MTTQ và nhân dân ở cơ sở. Tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước ở xóm, tổ dân phố, thực hiện dân chủ ở cơ sở, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới nhân dân và thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.


Trong năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì tổ chức 14 cuộc giám sát tại 13 huyện, thị xã, thành phố và 1 đơn vị; tham gia 8 cuộc giám sát với Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các ban thanh tra nhân dân đã giám sát được 1.026 vụ việc, kiến nghị giải quyết 254 vụ. Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát được 1.415 công trình, phát hiện và kiến nghị các công trình có dấu hiệu vi phạm là 186 công trình. Thông qua các ban này, những kiến nghị, đóng góp của nhân dân với chính quyền địa phương đã được ủy ban MTTQ các địa phương tiếp nhận và gửi đến chính quyền cùng cấp xem xét, giải quyết. Từ đó, nhân dân đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác giám sát và tham gia đóng góp các ý kiến, kiến nghị thiết thực cho chính quyền nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.


Công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm và thực hiện đúng thẩm quyền, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Trong năm, ủy ban MTTQ các cấp đã tiếp 1.048 lượt công dân; nhận 1.534 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân, đã phân loại và gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Thông qua việc làm tốt công tác tiếp dân đã góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin, tăng cường mối quan hệ là cầu nối giữa nhân dân với chính quyền góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương.


Bên cạnh đó, ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp với HĐND, UBND cùng cấp tổ chức tốt các kỳ tiếp xúc giữa cử tri với ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, phối hợp tổ chức 50 hội nghị tiếp xúc cử tri với ĐBQH (khóa XIV) ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; 96 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh; MTTQ cấp huyện phối hợp tổ chức 525 hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND huyện với 49.875 cử tri. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh được các ĐBQH, đại biểu HĐND lắng nghe, tiếp thu và phản ánh tới Quốc hội, các bộ, ngành hữu quan và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết. Thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức được 462/635 hội nghị đối thoại giữa chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn với nhân dân. Qua việc tổ chức các hội nghị đã được nhân dân đồng tình,  ủng hộ và bước đầu đã có tác động tích cực trong việc đáp ứng yêu cầu thông tin về tình hình mọi mặt ở địa phương của nhân dân, thấy được những bức xúc của nhân dân ở địa phương mình để tập trung giải quyết,  ổn định tình hình cơ sở.


Những kết quả đạt được của ủy ban MTTQ các cấp trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền đã góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, tạo được niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền; đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời nâng cao nhận thức về thực hiện quyền và trách nhiệm của công dân, thực hành quyền dân chủ trong đời sống xã hội.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa